Verkko-opintoihin ilmoittaudutaan Wilmassa

Eiran tutkinto- ja aineopiskelijat ilmoittautuvat verkko-opintoihin Wilmassa. Wilman tunnukset saat, kun ilmoittautumisesi Eiran aikuislukion opiskelijaksi on käsitelty.

Muiden koulujen opiskelijat eivät voi ilmoittautua itse Wilmassa. Ilmoittautuminen hoidetaan toimiston kautta samalla lomakkeelle millä opiskelijaksi ilmoittaudutaan. Toimisto lisää opiskelijat opintojakson oppilaaksi heti, kun maksu on suoritettu.

Koulussamme lukuvuosi jakautuu kuuteen opetusjaksoon (5 jaksoa + kesäjakso). Opiskelija voi aloittaa opintonsa minkä tahansa jakson alussa (aloittaminen on mahdollista viimeistään noin 2 viikkoa jakson alkamisen jälkeen). Kaikki verkko-opintojaksot ovat tarjolla jokaisessa jaksossa kesää lukuunottamatta jolloin tarjolla on hieman suppeampi tarjotin. Omaan tahtiin opetettavat aineet ENA, MAA, MAB ja FY voi aloittaa minä päivänä tahansa.

Verkko-opintoihin ilmoittaudutaan normaalin opintojaksojen ilmoittautumisajan mukaisesti Wilmassa. Tiedot verkko-opinnoista löydät koulun opintojaksotarjottimesta, jotka löydät lukion kotisivuilta eira.fi/lukioJos et ehdi ilmoittautua ilmoittautumisajan puitteissa Wilmassa, voit liittyä mukaan verkko-opintojaksolle laittamalla Wilma-viestin opettajalle (opettajat löydät opintotarjottimen lopusta).

Opiskeluympäristö: Moodle

Verkko-opinnoissa käytetään virtuaalisena oppimisalustana Moodlea. Moodlesta löytyvät kaikki opintojaksot sekä niiden ohjeet, sisällöt ja oppimistehtävät. Osalla opintojaksoista on käytössä Eiran kirjalistan mukainen pakollinen kirja, osassa voi käyttää mitä tahansa kirjaa ja osassa on käytössä opettajan tekemä materiaali. Tiedon tästä näet opintotarjottimen lopusta.

Wilmassa verkko-opintoihin ilmoittautuneet opiskelijat saavat opettajalta linkin oikealle Moodle-kurssille sekä Moodlen opintoavaimen mitä tarvitaan opintojaksolle liittymiseen. Moodlen kursseille saa liittyä ainoastaan opettajan antamalla linkillä - muuten liityt todennäköisesti väärälle opintojaksolle. 

Koulun Moodleen on linkki koulun www-sivuilla eira.fi/lukio ja Wilman etusivulla. Moodleen pitää itse luoda tunnus kirjautumista varten (katso video-ohje) ja se edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta. Säilytä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi seuraavia kirjautumiskertoja varten.

Verkko-opintojen suorittamisaika

Opiskelu voi aloittaa pääsääntöisesti vain jakson/periodin alkaessa. Opiskelu on hyvä aloittaa välittömästi eikä jättää sitä esimerkiksi jakson puoliväliin. Opinnoissa tulee noudattaa jakson aikatauluja sekä mahdollisia välitehtävien aikatauluja. Osassa opintojaksoja, kuten reaalin valinnaisilla opintojaksoilla, ryhmään voi yleensä liittyä mukaan myös keskellä jaksoa. Laita tällöin Wilma-viesti opintojakson opettajalle. Omaan tahtiin opetettavissa aineissa ENA, MAA, MAB ja FY opinnot voi aina aloittaa minä päivänä tahansa. Opiskelun voi aloittaa heti, kun olet saanut opettajalta pääsyn Moodleen: opettaja lähettää kutsuviestin kaikille Wilmassa ennakkoon ilmoittautuneille jakson ensimmäisinä opetuspäivinä. 

Aloitettu verkko-opintojakso tulee yleensä suorittaa yhden jakson/periodin aikana. Mutta keskenjäänyttä opintojaksoa voi jatkaa seuraavassa jaksossa. Omaan tahtiin opetettavissa aineissa ENA, MAA, MAB ja FY opiskelu kestää niin kauan kuin opiskelijalla kestää oppia eli tehdä oikein vaaditut tehtävät. 

Arvosanan voi saada vasta jakson/periodin päättymisen jälkeen Eiran arviointipäivänä (kts kalenteri tai opintotarjotin eira.fi/lukio). Kesken jakson/periodin arvosanaa ei voi saada. Poikkeuksena tähän on omaan tahtiin opetettavat aineet ENA, MAA, MAB ja FY missä arvosanan voi saada heti, kun vaaditut tehtävät on tehty oikein.

Aloitettu verkko-opintojakso pitää yleensä tehdä valmiiksi kuluvan lukuvuoden aikana tai kesäopintojen osalta kesän aikana. Jatkoaikaa pitää aina tiedustella erikseen opettajalta. 

Osallistumisedellytykset

Verkko-opinnoissa edellytetään, että verkkotyöskentelyyn osallistutaan aktiivisesti alusta asti. Verkkoaktiivisuus on yksi arvosanaan vaikuttava tekijä. Tehtävät on suoritettava jokaisessa jaksossa opettajan ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Opintojakson kuluessa opettaja antaa palautetta tehdyistä tehtävistä ja käydyistä keskusteluista.

Osaan verkko-opinnoista liittyy opettajan tuki luokassa ja mahdollisuus vaikuttaa koeaikoihin. Ohjeet ja neuvot opintojen suorittamiseen ja koekäytänteisiin saa aina opettajalta. 

Verkko-opinnoissa onnistuminen edellyttää, että opiskelijalla on

  • hyvät tietotekniset taidot
  • käytössään nettiyhteyksin varustettu tietokone
  • ohjelma, jolla voi tehdä rtf., doc. tai pdf. muotoisia dokumentteja
  • rohkeutta ja intoa kokeilla uusia asioita. 

Ohjaus ja tuki verkko-opinnoissa

Opiskelussasi kaikki tarvittavat tiedot löydät Wilmasta ja Moodlesta. Seuraa näitä kahta järjestelmää aktiivisesti opintojakson aikana.

Opintojakson suorittamista Moodlessa avustaa opettaja ja tukea on aina saatavilla opintojakson aikana. Voit kysyä epäselvistä asioista ja saat palautetta suoritetuista tehtävistä.
 
Verkko-opintojen suoritukseen liittyvissä teknisissä ongelmissa voi olla yhteydessä koulun it-tukeen: [email protected] tai mahdollisuuksien mukaan käydä koululla IT-pajassa maanantaisin tai keskiviikkoisin 14.10 - 15.30 Laivurinkadun luokassa L106. 

Verkko-opintojakson päättäminen 

Verkko-opintoihin kuuluu kielissä ENA ja RU koululla tehtävä loppukoe. Kaukana asuva opiskelija voi hakea koululta etäkoeoikeuden näitä tilanteita varten (ks. ohjeet tämän sivun lopusta)

Epäillessään vilppiä kuten kiellettyä tekoälyn hyödyntämistä palautetuissa tehtävissä opettajalla on oikeus kutsua opiskelija lähikokeeseen koululla. Kaukana asuvalle opiskelijalle voidaan järjestää vaihtoehtoisesti esim suullinen videokuulustelu.

Suoritettujen verkko-opintojen arvosanat tulevat Eiran Wilmaan sen jakson/periodin päättymisen jälkeen missä opiskelija on saanut kaikki opintoihin kuuluvat tehtävät tehtyä. Arvosanat siirtyvät myös Opintopolkuun mistä toisen koulun opiskelija voi siirtää ne omaan kouluunsa.

Verkko-opintojen arviointi

Valmiit opinnot arvioidaan arvosanalla 4–10 tai vaihtoehtoisesti suoritusmerkintä "suoritettu" (S) tai "hylätty (H). Lähes valmis opintosuoritus merkitään merkinnällä "osallistunut" (O). Keskeytetty opintosuoritus merkitään "keskeytynyt" (K).

Arviointi perustuu aina opintojen aikana osoittamiisi tietoihin ja taitoihin. Kaikki opettajan vaatimat tehtävät tulee tehdä siinä muodossa kuin on pyydetty. Esimerkiksi videolla palautettavat tehtävät tulee tehdä videolla eikä niitä voi ilman erittäin painavaa syytä korvata muulla tavoin. Tietoja ja taitoja osoitetaan tehdyillä oppimistehtävillä ja/tai muulla erikseen määritellyllä työskentelyllä (esim. oppimispäiväkirja). Tiedon arvioinnin perusteista löydät kunkin opintojakson (tai kurssin) materiaaleista ja ohjeista.

Opettaja voi pyytää sinua täydentämään opintosuoritustasi ennen varsinaisen loppuarvosanan antamista, jos opinnoissa on tekemättömiä tehtäviä tai muuta täydennettävää.

Arvosanat löytyvät Wilman suoritusrekisteristä. 

Verkkosuorituksen arvosanan korottaminen

Voit korottaa hyväksytysti suoritetun opintojakson arvosanaa antamalla lisänäyttöjä osaamisestasi opettajan ohjeiden mukaisesti esimerkiksi lisätehtävillä tai suullisella kuulustelulla. Loppuarvosanan korottamisesta on sovittava opettajan kanssa kahden viikon kuluessa arvioinnin valmistumisesta. Korottamista voi yrittää vain kerran.

Todistus verkko-opintojakson tai -kurssin suorittamisesta

Opintojen suoritukset kirjataan Wilman lisäksi valtakunnalliseen opintorekisteriin KOSKI, jonka löydät Omasta Opintopolustasi. Täältä voit siirtää arvosanan myös omaan kouluusi.

Verkko-opintojen keskeyttäminen

Jos verkko-opinnot joutuu keskeyttämään, voit aloittaa opinnot alusta seuraavassa jaksossa/periodissa. Aineopiskelijan lukuvuosimaksua tai verkko-opintojen ilmoittautumismaksua ei palauteta.