KESÄOPETUS EIRASSA 2023

Eiran kesäopetus koostuu

  1. kesäkuussa etänä opetettavista opintojaksoista 5.6.-16.6.2023
  2. kesän aikana itsenäisesti opiskeltavista verkko-opintojaksoista 5.6.-18.8.2023
  3. elokuun abikursseista aineissa ENA, RUB ja MA 2.8.-18.8.2023

Opetustarjonnan näet tarjottimista. Opetus on aikuislukion opetussuunnitelman mukaisia LOPS2021 opintojaksoja. Sisällöt löydät osoitteesta eira.fi/lops. Tarkista aina vastaavuudet (= hyväksilukeminen) omasta oppilaitoksestasi. LOPS2016-opiskelijat voivat suorittaa vanhan opsin kursseja vastaavuuksien kautta.

Opetus

Opiskeluohjeita löydät tämän sivun lisäksi tarjottimesta. Opettaja lähettää ennen opetuksen alkua Wilma-viestin Eiran Wilmassa (eira.inschool.fi - ohjeet), missä on tarkemmat ohjeet opiskelun aloittamisesta ja yleensä linkki ryhmän Moodle-sivulle (eiranaikuislukio.mmg.fi - ohjeet). 

(HUOM: Wilma-tunnukset jokainen uusi opiskelija saa toimistolta ilmoittautumisen yhteydessä).

Toisen koulun opiskelija: varmista hyvissä ajoin ennen opetuksen alkua, että osaat kirjautua Eiran Wilmaan ilmoittautumisen jälkeen toimistolta saamillasi tunnuksilla.

Kysyttävää? Osallistu etänä Kesäopetusinfoon 17.5. klo 16 etänä. 

Kesäkuun etäopetus 5.6. - 16.6.

Kaikki opetus tarjotaan LOPS2021 opintojaksoina (laajudeltaan 2 op), joiden nimestä ilmenee opintojaksoon kuuluvat valtakunnalliset moduulit: esimerkiksi opintojakso KE01+02 koostuu moduleeista KE01 ja KE02 (opintojaksot suoritetaan aina kokonaisuutena). LOPS2016-opiskelijat voivat suorittaa kursseja vastaavuksien kautta, jotka on kirjattu tarjottimeen. Tarkemmat tiedot sisällöistä löydät osoitteesta eira.fi/lops.

Oppitunnit järjestetään etäyhteydellä opettajan valitsemalla ohjelmalla kuten Teams, Zoom, Youtube tai Moodlen kautta. Opettaja lähettää ohjeet ja linkin etäopetukseen osallistumiseksi ennen ensimmäistä oppituntia Eiran Wilmassa.

Oppitunneille osallistuminen on pakollista (jos aikataulu ei sovi sinulle, valitse verkko-opinnot). Tarjottimeen on merkitty opintojakson oppikirja sekä tieto siitä jos se ei ole pakollinen.

Verkko-opetus 5.6. - 18.8.

Kesän verkko-opetuksessa tarjotaan LOPS2021 verkko-opintojaksoja. Verkossa opiskellaan itsenäisesti opiskelijan omassa aikataulussa opettajien antamia ohjeita noudattaen eikä opetukseen kuulu koulun aikatauluun sidottuja oppitunteja. Opettajat auttavat opiskelijat opiskelun alkuun kesäkuussa ja arvioivat suoritukset elokuussa kesäloman jälkeen. Opettajat eivät auta opinnoissa muutoin kesälomansa aikana eli opettajat eivät vastaa kysymyksiin 16.6. jälkeen ennen töiden jatkumista elokuussa. Verkko-opetuksessa tarvittavat oppikirjat on näet tarjottimesta. Opiskelu tapahtuu Eiran Moodle oppimisympäristössä.

Opintojaksojen nimestä näet siinä opetettavat moduulit ja ne on suoritettava aina kokonaisuutena. Esimerkiksi opintojakso ENA01+02 (laajuus 4 op) sisältää moduulit ENA01 sekä ENA02 ja on siten suoritettava kokonaisuutena eikä osasuoritteita pelkästään toisesta moduulista ole mahdollista saada. 

Elokuun abikurssit 2.8. - 18.8.

Abikurssit on pääsääntöisesti tarkoitettu Eiran omille opiskelijoille, mutta myös muut voivat ilmoittautua mikäli vapaita paikkoja on. Abikurssit opetetaan ainoastaan lähiopetuksena. Paikkoja abikursseille on rajatusti.

Matematiikan MAA ja MAB abikurssit opetetaan samaan aikaan yhdessä (opiskelijoita eriyttäen), mutta mikäli MAA opiskelijoita ilmoittautuu riittävästi, voidaan se opettaa omana ryhmänä myöhäisemmällä oppitunnilla opettajan ja opiskelijoiden yhteisellä päätöksellä.

Ilmoittautuminen ja maksut

Katso tiedot maksuista ja ilmoittautumisesta omalta sivulta.

Sähköiset palvelut (Wilma, Moodle)

Kaikki Eiran opiskelijat saavat toimistolta sähköpostilla opiskelijakortin ja tunnukset Eiran Wilmaan. Moodleen tunnukset tehdään itse ja Moodlessa oikealle kurssille pääsee vain opettajan Wilmassa lähettämällä kutsuviestillä. Wilman ja Moodlen ohjeet on kirjattu tarkemmin tänne

Suoritusten siirtäminen omaan kouluun

Suoritukset eivät siirry automaattisesti koulusta toiseen. Suoritusten siirtäminen on neuvottu tarkemmin täällä

KESÄOPETUSINFO UUSILLE OPISKELIJOILLE

17.5. klo 16.00 etäyhteydellä.

Lue tarkemmin täältä. Liity infoon tästä: eira.fi/aineopiskeluinfo

 

 Lisätietoa antaa lukion apulaisrehtori Teemu Karjalainen 09 4542 2736.