Kansainvälinen koulu

Eiran aikuislukio on yksityinen Touko Voutilaisen koulusäätiön ylläpitämä koulu, jossa opiskelee yli 90 kansallisuutta. Suurin osa vieraskielisistä tulee maailman kriisialueilta. Eiran aikuislukion aikuisten perusopetuksessa opiskeli tammikuussa 2016 yhteensä 343 opiskelijaa, joista 333 oli vieraskielisiä. Valtaosa peruskouluopiskelijoista on 17 - 25 –vuotiaita. Suomi toisena kielenä –opetukseen osallistuu lisäksi 200-300 vieraskielistä aineopiskelijana.

Vahva usko oppimiseen

Koulun opettajat ja johto tekevät aktiivisesti työtä, jotta vieraalla kielellä opiskelevien olisi mahdollista päästä parempiin oppimistuloksiin ja jotta opinnot sujuivat heikoista lähtötasovalmiuksista huolimatta. Koulu uskoo taitojen kehitettävyyteen. Yhteistyö ja kielitietoinen opetus on osa koulun strategiaa ja normaalia toimintaa, mutta osaamista ja materiaaleja on kehitetty myös erillisissä hankkeissa, kuten HIMA Historiaa maahan-muuttajille sekä Ainesta on, jossa aloitettiin kielitietoisien materiaalien ja s2-opettajien ja reaaliopettajien yhteistyön suunnitelmallinen kehittäminen.

Kartta-käsite Kielet ja oppijat kartalle -hankkeessa

Kartta-käsite viittaa hankkeessa konkreettiseen karttaan. Kartta pitää sisällään tiivistetysti valtavan määrän kulttuurista, historiallista ja maantieteellistä tietoa. Kartta on konkreettinen, mutta tarjoaa myös monia tasoja. Sitä voidaan tarkastella oppijan taitotason ja kiinnostuksen mukaan yksinkertaisella tasolla, mutta tasoa voidaan laajentaa ja syventää niin, että jokainen oppija ja opettaja voi löytää siitä haluamansa tason.

Kartta viittaa myös yhteisön tietoon ja tietoisuuteen. Hankkeen tavoitteena on tuoda oppijoiden taustat, kielet ja kulttuurit kartalle – juosta uudet tulijat kantaväestön maailmankartalle ja kouluyhteisön sisälle.

Kartat ovat paikkatietoa. Ne kertovat jonkin asian absoluuttisen sijainnin koordinaatteina, mutta kertovat myös mitä siinä on. Kartat eivät ole objektiivisia, vaan niiden avulla myös vaikutetaan.