Oppimisen tuki

Oppimisen tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa.

Opiskelija voi olla tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan, tai tuen tarve voi johtua esimerkiksi kielellisistä, matemaattisista tai tarkkaavaisuuden ongelmista tai opiskelutaitojen puutteista. Se voi liittyä myös sairauden tai vamman aiheuttamiin oppimisvaikeuksiin tai sosiaalisiin, mielenterveyden tai elämäntilanteen vaikeuksiin.

Eirassa on mahdollisuus suunnitella opinnoista omaan elämäntilanteeseen sopivat hyödyntämällä monipuolista opintotarjontaa, mahdollisuutta valita itselle sopiva opiskelumuoto ja opiskella itselle sopivalla opiskelutahdilla. Kaiken Eirassa järjestettävän tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa ja jatko-opinnoissa sekä edistää opiskelijan hyvinvointia ja jaksamista. Tuki järjestetään ottaen huomioon opiskelijan omat lähtökohdat, vahvuudet ja kehitystarpeet.  

Oppiaineittain tarjottava oppimisen tuki

Katso myös erityisopettajan ajankohtaiset opiskelun tukipalvelut