Oppimisen tuki

Oppimisen tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa.

Opiskelija voi olla tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan, tai tuen tarve voi johtua esimerkiksi kielellisistä, matemaattisista tai tarkkaavaisuuden ongelmista tai opiskelutaitojen puutteista. Se voi liittyä myös sairauden tai vamman aiheuttamiin oppimisvaikeuksiin tai sosiaalisiin, mielenterveyden tai elämäntilanteen vaikeuksiin.

Eirassa on mahdollisuus suunnitella opinnoista omaan elämäntilanteeseen sopivat hyödyntämällä monipuolista opintotarjontaa, mahdollisuutta valita itselle sopiva opiskelumuoto ja opiskella itselle sopivalla opiskelutahdilla. Kaiken Eirassa järjestettävän tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa ja jatko-opinnoissa sekä edistää opiskelijan hyvinvointia ja jaksamista. Tuki järjestetään ottaen huomioon opiskelijan omat lähtökohdat, vahvuudet ja kehitystarpeet.  

Lukuvuonna 2021-22 oppiaineittain tarjottava oppimisen tuki

Katso myös erityisopettajan ajankohtaiset opiskelun tukipalvelut

S2-tukitunnit: Pauliina RaittilaS2-lisäaika: Sanna-Marja Tuomi

Oppiaine Tukimuoto Tukimuoto Tukimuoto Yhteyshenkilö lisätietoja varten
Suomen kieli ja kirjallisuus (ÄI) Kielenhuollon verkkojakso ÄI0 Tarvittaessa 40 minuutin lisäaika kurssikokeessa   Leena Hietalahti
S2 S2-tukitunnit S20 Tarkista mahdollisuus kokeiden lisäaikaan S2-tukitunnit: Pauliina Raittila

S2-lisäaika: Sanna-Marja Tuomi

Ruotsi B3-tason ruotsin opetus alkaa kielen alkeilla. B3-tason ruotsin opintoja voit opiskella ennen lukiossa vaadittavaa B1-tason ruotsia. RUB0: Peruskoulun kertaus lähiopetuksessa jaksoissa 1 ja 5 sekä koko lukuvuoden verkossa ja illan pienryhmässä.

Opintojakso RUB11+2+0, jossa peruskoulun opintojen kertaus on sisällytetty lukiossa opiskeltavan B1-tason opintojen alkuun. Opetusta ma-ke. Alkaa jaksossa 2 ja jatkuu jaksossa 3.

Hitaammin etenevät opintojaksot RUB13 ja RUB14.

RUB13+rak1 jaksolla 4 ma-ke.

RUB14+rak2 jaksolla 5 ma-ke.

 

Annamari Satola 
Matematiikka Laskupaja omaan tahtiin opetuskerroilla. Ma+ke klo 17.10 (Roba) ja ti+to klo 14.10 (Laivuri). Perusasioiden harjoittelu, kotitehtävät.  

Matematiikan tukiohjelma: Vaikeuksia matematiikan opinnoissa. 

MAY01+MA0x jaksojen 2 ja 3 aikana.

MAB02x jaksolla 4

MAB03 jaksolla 5

Ilmoittautuminen matematiikan opettajien kautta.

Tukiohjelma: Maria Sivén

Laskupaja: Toni Tran

Tietotekniikka IT-paja & ITot-kurssi  maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 14.10 - 15.30 Tule tunnille, jos tarvitset apua tietokoneen käytössä. Voit saada apua yksittäiseen ongelmaan.Tarvittaessa it-opettaja voi myös suositella sinulle sopivaa it-kurssia.  ITot-kurssi (omaan tahtiin -kurssi) Jan Eriksson
Muut oppiaineet

Selvitä mahdollisuus päästä oppiaineen omaan tahtiin -opetuskerroille.

Omaan tahtiin -opinnoissa voi edetä niin ripeästi tai hitaasti kuin haluaa.

     
Opiskelutaidot OT1     Erityisopettajat Tuija Pesämaa ja Antti Varis