Oppimisen tuki

Oppimisen tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa.

Opiskelija voi olla tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan, tai tuen tarve voi johtua esimerkiksi kielellisistä, matemaattisista tai tarkkaavaisuuden ongelmista tai opiskelutaitojen puutteista. Se voi liittyä myös sairauden tai vamman aiheuttamiin oppimisvaikeuksiin tai sosiaalisiin, mielenterveyden tai elämäntilanteen vaikeuksiin.

Eirassa on mahdollisuus suunnitella opinnoista omaan elämäntilanteeseen sopivat hyödyntämällä monipuolista opintotarjontaa, mahdollisuutta valita itselle sopiva opiskelumuoto ja opiskella itselle sopivalla opiskelutahdilla. Kaiken Eirassa järjestettävän tuen tarkoituksena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen suorittamisessa ja jatko-opinnoissa sekä edistää opiskelijan hyvinvointia ja jaksamista. Tuki järjestetään ottaen huomioon opiskelijan omat lähtökohdat, vahvuudet ja kehitystarpeet.  

Lukuvuonna 2022-23 oppiaineittain tarjottava oppimisen tuki

Katso myös erityisopettajan ajankohtaiset opiskelun tukipalvelut

S2-tukitunnit ja S2-lisäaika: Pauliina Raittila

Oppiaine Tukimuoto Tukimuoto Tukimuoto Yhteyshenkilö lisätietoja varten
Suomen kieli ja kirjallisuus (ÄI) Kielenhuollon verkkojakso ÄI0 Tarvittaessa 40 minuutin lisäaika kurssikokeessa   Leena Hietalahti
S2 S2-tukitunnit

S2-samanaikaisopetusta on tarjolla lukion reaalin opintojaksoilla, jotka on merkitty opintotarjottimeen turkoosilla värillä. Suomen opettaja on mukana osalla näiden opintojaksojen oppitunneista.

Tarkista mahdollisuus kokeiden lisäaikaan S2-tukitunnit: Pauliina Raittila

S2-lisäaika: Pauliina Raittila

Ruotsi

RUB11-2+0

Ma-ke jaksolla 2.

RUB13 + rakenteiden kertausta.

Ma-ke, jaksolla 5.

Ruotsin läksyryhmä

To klo 8:50, L212

 

 

 

Ilkka Häkkilä
Matematiikka Laskupaja omaan tahtiin opetuskerroilla. Ma+ke klo 17.10 (Roba, R410-411) ja ti+to klo 14.10 (Laivuri, L402). Perusasioiden harjoittelua, kotitehtävien tekoa.  

Matematiikan tukiohjelma: Vaikeuksia matematiikan opinnoissa. 

MAB04x jaksolla 1

MAY01+MA0x jaksojen 2 ja 3 aikana.

MAB02x jaksolla 4

MAB03x jaksolla 5

Ilmoittautuminen suoraan opettajalle tai opinto-ohjaajan/erityisopettajan kautta.

Laskupaja:

ma+ke: Toni Tran

ti+to: Roy Heino

Tukiohjelma: Maria Sivén

Tietotekniikka IT-paja & ITot-kurssi  maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 14.10 - 15.30 Tule tunnille, jos tarvitset apua tietokoneen käytössä. Voit saada apua yksittäiseen ongelmaan.Tarvittaessa it-opettaja voi myös suositella sinulle sopivaa it-kurssia.  ITot-kurssi (omaan tahtiin -kurssi) Jan Eriksson
Muut oppiaineet

Selvitä mahdollisuus päästä oppiaineen omaan tahtiin -opetuskerroille.

Omaan tahtiin -opinnoissa voi edetä niin ripeästi tai hitaasti kuin haluaa.

     
Opiskelutaidot OT1, ajankohdasta tiedotetaan infotv:ssä     Erityisopettajat Tuija Pesämaa ja Antti Varis
  Läksykerho, alkaa 2.jaksossa, tiedotetaan infotv:ssä     Erityisopettajat Tuija Pesämaa ja Antti Varis