Verkko-opiskelu - etänä omaan tahtiin

Lukion kursseja voi opiskella verkossa. Verkko-opiskelu on jakson aikatauluihin sidottua itsenäistä opiskelua. Verkko-opiskelu antaa mahdollisuuden jakson sisällä joustavaan opiskeluun ajasta ja paikasta riippumatta. Verkko-opintoina voi suorittaa joka jakso lähes kaikki aikuislukion oppimäärän mukaiset opintojaksot.  

HUOM. Koko lukion voi suorittaa myös verkossa. Lue lisää täältä

Opiskeluympäristö - verkossa ja paikan päällä Helsingissä

Verkossa opiskeltavien opintojaksoilla käytetään virtuaalisena oppimisalustana Moodlea. Ennakkoon Wilmassa verkko-opintoihin ilmoittautuneet opiskelijat saavat opettajalta Moodlen kurssiavaimen Wilma-viestillä jakson alussa. Verkko-opetuksen opiskelu tulee aloittaa heti jakson alkaessa ja opinnoissa tulee noudattaa jakson aikatauluja sekä mahdollisia välitehtävien aikatauluja. Tehtävillä on palautuspäivät eivätkä päivämäärät ole joustavia.

Koulun Moodleen on linkki koulun www-sivuilta eira.fi/lukio ja Wilman etusivulla. Moodleen pitää itse luoda tunnus kirjautumista varten ja se edellyttää toimivaa sähköpostiosoitetta. Säilytä käyttäjätunnuksesi ja salasanasi seuraavia kirjautumiskertoja varten.

Osallistumisedellytykset

Verkko-opinnoissa edellytetään, että verkkotyöskentelyyn osallistutaan aktiivisesti alusta asti. Verkkoaktiivisuus on yksi arvosanaan vaikuttava tekijä. Tehtävät on suoritettava jokaisessa jaksossa opettajan ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Opintojakson kuluessa opettaja antaa palautetta tehdyistä tehtävistä ja käydyistä keskusteluista. Osaan verkko-opinnoista liittyy opettajan tuki luokassa ja mahdollisuus vaikuttaa koeaikoihin. Ohjeita ja neuvoja opintojen suorittamiseen ja koekäytänteisiin voit aina kysyä opettajalta. 

Verkkokurssien suorittaminen edellyttää, että opiskelijalla on

  • hyvät tietotekniset taidot
  • käytössään nettiyhteyksin varustettu tietokone
  • ohjelma, jolla voi tehdä rtf., doc. tai pdf. muotoisia dokumentteja
  • rohkeutta ja intoa kokeilla uusia asioita. 

Verkko-opintoihin ilmoittautuminen

Verkko-opintoihin ilmoittaudutaan ennakkoon Wilmassa. Wilman tunnukset saat, kun olet kirjautunut Eiran aikuislukion opiskelijaksi. Ennakkoilmoittautumisajat näet opintotarjottimesta eira.fi/lukio. Mikäli myöhästyt ennakkoilmoittautumisesta, voit kysellä opiskelupaikkaa suoraan opettajalta Wilma-viestillä.

Verkko-opintojakson päättäminen 

Verkko-opintojakson suoritukseen saattaa kuulua Eiran aikuislukiossa pidettävä loppukoe tai itsenäisesti tehtävä lopputyö. Kaukana asuva opiskelija voi saada etäkoeoikeuden (ks. ohjeet koulun nettisivuilta eira.fi/lukio/kaukana). Tarkemmat ohjeet lähikokeen korvaamiseksi vaadittavista töistä antaa opettaja.

Mahdollisen kokeen päivämäärä ja aika näkyvät opintojakson alettua opintojakson Moodlesta.

Arvosana pävitetään Wilmaan, kun kaikki opintojaksoon kuuluvat tehtävät on tehty. Arvosana näkyy tämän jälkeen myös Opintopolun Koski-palvelussa.