Eiran aikuislukio on Touko Voutilaisen koulusäätiö sr:n ylläpitämä yksityinen, noin 2 500 aikuisopiskelijan oppilaitos, joka toimii kahdessa toimipisteessä Etelä-Helsingissä. Aiempina vuosikymmeninä oppilaitoksemme tuli kymmenille tuhansille aikuisopiskelijoille tutuksi Käpylän iltaoppikouluna.

"Jokaisella toimivalla organisaatiolla, ei vähiten koululla, on historiansa. Sen pitää elää nykyhetkessä ja mahdollistaa vielä parempi tulevaisuus. Ihmisellä on perimä ja muisti. Hänellä on havainto ja tuntu nykyhetkestä ja aavistus ja haave tulevasta. Niin täytyy olla koulullakin." Rehtori Pertti Hallikainen, Eiran aikuislukio 1979-1985.

Kehittyvä ja uudistuva koulu 

Eiran aikuislukio on ollut yli 50 vuoden ajan merkittävä toimija maamme koulujärjestelmässä: koulussamme sai alkunsa luokaton kurssimuotoinen lukio ja Käpylän iltaoppikoulussa käynnistyi ensimmäisenä maassamme yhdistelmäopintojen opetus. Oppilaitoksemme oli myös aivan ensimmäisten joukossa aikuisten maahanmuuttajien peruskouluopetuksen, englanninkielisen lukiokoulutuksen ja etäopetuksen järjestäjänä. Hyvin virkeä kehittämistoiminta jatkuu edelleen järjestämämme koulutuksen painopisteen siirryttyä viime vuosikymmeninä yhä enemmän nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäisyyn ja maahanmuuttajien kotouttamiseen, aikuisten täydennyskoulutuksen ohella.

Alkuvuodet

Käpylän iltaoppikoulu, Käpylän iltaoppikoulun kannatusyhdistys ry:n omistama yksityinen koulu, aloitti toimintansa syksyllä 1962. Koulun perustaja oli fil. lis. Touko Voutilainen, "kurssimuotoisuuden isä". Koulu syntyi v. 1956 perustetun Helsingin Yhtenäiskoulun pikkuveljeksi, toisin sanoen sen taustalla olivat samat koulu- ja oppimisfilosofiset näkemykset. Koulun perustamistarpeet olivat osin taloudelliset, mutta myös iltaopetuksen huutava tarve maaltamuuttajista täyttyvässä Helsingissä ja halu tarjota uudenlaista, aikuismaista opetusta olivat syitä, jotka johtivat koulun perustamiseen.

Koulussa noudatettiin alusta lähtien jakso-opiskelua, luokattomuuden esiastetta. Vuonna 1970 siirryttiin ensimmäisenä kouluna maassamme täysin kurssimuotoiseen, luokattomaan opetukseen.

Koulun laajeneminen

Koulu siirtyi Käpylästä Yhtenäiskoulun vuokratiloista keskustaan Arkadiankatu 28:aan Arkadian yhteislyseon vuokralaiseksi vuonna 1980.

Syksyllä 1987 alkoi orkesterimuusikoiksi opiskelevien yleissivistävä ja liikunnan opetus yhteistyössä Helsingin konservatorion kanssa.

Maahanmuuttajien opetus alkoi pienen vietnamilaisryhmän peruskouluopetuksesta vuonna 1988.

Keväällä 1988 tehtiin aiesopimus yhteistyön aloittamisesta Vallilan ammattikoulun kanssa. Tavoitteena oli luoda koulutustie opiskelijoille, jotka haluavat samanaikaisesti käydä ammattikoulua ja lukiota tavoitteenaan ylioppilaskirjoitukset. Yleissivistäviä opintoja koulu oli alkanut tarjota Helsingin Konservatorion ammatillisille opiskelijoille jo vuotta aiemmin. Vallilan ensimmäinen opiskelijaryhmä aloitti lukio-opintonsa tammikuussa 1989 ja ensimmäiset ylioppilaat saivat lakkinsa syksyllä 1991. Syksystä 1992 vastaavanlainen yhteistyö aloitettiin Haagan ammatillisen oppilaitoksen kanssa. Kaksoistutkintoyhteistyö laajentui pian useamman oppilaitoksen suuntaan: vuonna 1995 toimintaan liittyivät Helsingin kauppaoppilaitos ja Ravintolakoulu Perho, vuonna 1997 Suomen Kansallisoopperan balettikoulu ja vuotta myöhemmin Kauneudenhoitoalan ammatillinen oppilaitos.

Syksyllä 1990 alkoi päiväopetus, koska huomattiin, että on paljon aikuisia opiskelijoita, joille iltaopiskelu ei syystä tai toisesta sovi. Samana syksynä alkoi ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä lisääntyä huomattavasti.

Syksyllä 1991 käynnistyi koulun sivutoimipiste Nurmijärven Klaukkalassa Arkadian yhteislyseon tiloissa. Osa koulun opettajakunnasta opetti sekä Arkadiankadulla että Klaukkalassa. Nurmijärvellä toimi sekä perusaste että lukio ja lisäksi vuonna 1997 toimintansa aloittanut ammattilukio. Sivutoimipisteen toiminta Käpylän iltaoppikoulun osalta loppui vuoden 2001 keväällä.

Syksyn 1990 ulkomaalaistulva antoi aihetta pohtia, onko mielekästä opiskella ensin riittävästi suomen kieltä voidakseen suorittaa suomalaisen lukion. Tämän pohdinnan tuloksena aloitti syksyllä 1992 toimintansa Käpylä International, maan ensimmäinen englanninkielinen aikuislukio. Opiskelijat suorittivat tässä opetusministeriön käynnistämässä lukiokokeilussa suomalaisen ylioppilastutkinnon englanninkielisenä. Ensimmäiset opiskelijat kirjoittivat keväällä 1995. Kansainvälinen lukiokokeilu otettiin suunnittelupöydälle lukuvuoden 1998–99 aikana, kun kävi ilmeiseksi, ettei opetusministeriö aio jatkaa kokeilua kevättä 2001 pidemmälle. Käytyjen neuvottelujen jälkeen lähdettiin suunnittelemaan uutta kansainvälistä lukiotutkintoa ja päädyttiin ottamaan käyttöön sovellettuna Cambridgen yliopiston AICE-tutkinto, joka vastaa monissa suhteissa suomalaista ylioppilastutkintoa.

Syksyllä 1998 käynnistyi etälukiotoiminta, jossa tarjotaan mahdollisuus suorittaa lukion oppimäärä etäopiskeluna. Tämän opiskelumuodon tarkoituksena on ollut tavoittaa ne opiskeluhaluiset, jotka eivät työesteiden tai välimatkan takia pysty osallistumaan säännölliseen lähiopetukseen.

Nykyvuodet

Koulumme osalta uusi vuosituhat alkoi historiallisella toimipaikan vaihdoksella: Käpylän iltaoppikoulun kannatusyhdistys ry osti syksyllä 2000 koulun uudeksi toimitaloksi entisen Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun kiinteistön Ullanlinnasta Laivurinkatu 3:sta. Mittavan remontin ja lisärakentamisen jälkeen rakennus otettiin käyttöön syksyllä 2001 ja samalla koulun nimi muutettiin Eiran aikuislukioksi.

Laivurinkadulle muuton jälkeiset vuodet ovat olleet koulun ydintoimintojen kehittämisen aikaa.

Vuonna 2007 tapahtui muutos koulun ylläpitäjässä, Eiran aikuislukion lukiokoulutuksen järjestämisluvan siirtyessä kannatusyhdistykseltä koulun perustajan, rehtori Touko Voutilaisen mukaan nimetylle koulusäätiölle. Vastaava järjestämisluvan muutos tapahtui perusopetuksen osalta vuonna 2008.

Aivan uusi vaihe koulumme historiassa alkoi vuonna 2013, kun säätiömme osti Iso Roobertinkatu 20–22:ssa sijaitsevat MJK-Instituutin toimitilat. Roban toimipiste remontoitiin seuraavan talven aikana ja otettiin käyttöön elokuussa 2014. Toisen toimipisteen avautumisen myötä Laivurinkadulla koko 2000-luvun jatkunut tilanahtaus päättyi. Nyt koulun viiden opetusyksikön tarjonta voidaan järjestää tarkoituksenmukaisesti kahdessa toimipisteessä.

Opiskelijamäärä on pysynyt tarkasteluvuosina korkeana ja koulun vetovoimaisuuteen on varmasti vaikuttanut sen opetustarjonnan monipuolisuus ja joustavuus: Eirassa opintoja on lähiopetuksessa voinut jo 1990-luvulta lähtien tehdä aikuisten oppimäärän mukaisia lukio- ja peruskouluopintoja aamusta iltaan. Suuri kurssitarjonta, erittäin joustavat opiskelumahdollisuudet, järkevä kahden tutkinnon opintojen yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien kanssa ja toimivat verkko-opetuksen käytännöt ovat olleet koulun vahvuus.

Keskeinen sijainti kaupungin ytimessä ei myöskään ole haitannut koulutuksen järjestämistä.

Henkilökohtaista ohjausta opintoihin 

Kuluneina vuosina Eira on voimakkaasti panostanut ohjaus- ja tukipalvelujen kehittämiseen: ohjauksen ryhmässä työskentelee nyt kahdeksan henkilöä. Tehokas henkilökohtainen ohjaus on merkittävästi alentanut opiskelijoiden opintojen keskeytymistä.

Opiskelijoidemme oppimisvalmiuksien kehittämisen ja myös syrjäytymisen ehkäisyn kannalta merkittävä hanke Eirassa on viimeisen 10 vuoden aikana ollut Opi oppimaan–projekti. Sen tavoitteena on ollut luoda oppiaineittain eri tavoin sovellettava opetuksen ja ohjauksen järjestelmä, jolla oppimisessaan vaikeuksia kohdanneelle opiskelijalle luodaan koulussamme elinikäisen oppimisen valmiudet. Hankkeen myötä on eri oppiaineissa syntynyt huomattava määrä uusia tukikursseja ja opetusmenetelmiä, joiden avulla voimme paremmin huomioida opiskelijoidemme erilaisuuden, sekä lukion että peruskoulun puolella.

Etäopiskelumahdollisuus omaan tahtiin

Koulussamme 1998 käynnistynyt etälukiotoiminta on viime vuosien aikana kehittynyt hyvin monimuotoiseksi verkko-opetukseksi, jossa opiskelijoilla on viime vuosina jaksoittain ollut valittavana käytännössä koko lukion kurssitarjotin. Verkkolukiota kehitettäessä on kouluun syntynyt lukuisia uusia lähi- ja sähköistä opetusta yhdistäviä opetusmuotoja (mm. erilaiset monimuodot, omaan tahtiin -opetus, reaalin työpajat), jotka ovat mahdollistaneet opiskelijoillemme opiskelun täysin omaan tahtiin ja myös ajasta ja paikasta riippumatta. Nyt Eirassa on totta enemmän kuin koskaan aikaisemmin koulumme perustajan Touko Voutilaisen ajatus: ”Jotta koulu olisi kaikille samanlainen, sen tulee olla kaikille erilainen.”

Kielitaidon kehittäminen 

Eiran englanninkielistä lukiokoulutusta on kehitetty aktiivisesti Laivurinkadun toiminta-aikana: viime vuosina on pääosin englanniksi tarjotusta lukio-opetuksesta, jossa opiskelijoiden oli mahdollista tehdä lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon ohella myös yksittäisiä Cambridgen yliopiston AICE-tutkinnon kokeita tai koko AICE-tutkinto, siirrytty Bilingual High School -malliin, jossa opetusta annetaan sekä englanniksi että suomeksi ja tarvittavat opetus- ja tukimateriaalit tarjotaan kummallakin kielellä. Vuonna 2016 päättyi mahdollisuus koko AICE-tutkinnon suorittamiseen. Nykyisin kaksikielisesti tarjottavat High School -opinnot ovat osa Eiran aikuisten oppimäärän mukaista lukiokoulutusta ja johtavat muun koulussamme tarjottavan lukio-opetuksen tavoin lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon suorittamiseen.

Maahanmuuttajien koulutus 

Eiran aikuislukio on ollut maahanmuuttajien perusopetusta järjestävien tahojen keskuudessa maassamme poikkeuksellinen suunnannäyttäjä. Koulun aiemmat kokemukset pakolaisten kielikoulutuksesta, maahanmuuttajien työvoimapoliittisen koulutuksen kehittämisestä ja yleisen kielitutkinnon järjestämisestä ovat synnyttäneet kouluun osaamista, jota viime vuosina on käytetty mm. kehitettäessä yhdessä ELY-keskuksen ja pääkaupunkiseudun aikuisoppilaitosten kanssa maahanmuuttajien taitotasotestausta (Testipiste-hanke) ja koulussamme hyvin hyödyllisiksi osoittautuneita kielitietoisen opetuksen malleja, joiden käytänteitä olemme levittäneet muihin oppilaitoksiin.

Koulu on myös osallistunut hyvin aktiivisesti valtakunnallisiin aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita ja mm. maahanmuuttajien joustavia opintopolkuja ja oppimateriaaleja kehittäviin hankkeisiin.

Aikuisten perusopetuksen osalta viime vuodet ovatkin olleet Eiran aikuislukiolle merkittävän kasvun aikaa. Samalla kun pääkaupunkiseudun maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden määrä on lähivuosina kaksinkertaistumassa, on Eiran peruskouluopiskelijoiden lukumäärä noussut vuoden 2016 lopussa yli seitsemään sataan (heistä aineopiskelijoita noin 240). Peruskoulun opiskelijamäärän voi pian odottaa ensimmäistä kertaa koulun historiassa ylittävän lukio-opiskelijoiden määrän.

Opiskelijamme

Nykyisin Eiran aikuislukiossa opiskelee lukuvuosittain noin 3 000 opiskelijaa. Kansalaisuuksia opiskelijoillamme on noin 90, heistä maahanmuuttajataustaisia on jo yli 1 000, opiskelijoidemme keski-ikä on 25 vuotta. Eirassa työskentelee 100 henkilöä, joista opettajia on 75. 

REHTORIT

  • 1962 – 1973 rehtori Touko Voutilainen
  • 1973 – 1974 vt. rehtori Eino O. Virtanen
  • 1973 – 1977 rehtori Touko Voutilainen
  • 1977 – 1979 vt. rehtori Pekka Koistinen
  • 1979 – 1985 rehtori Pertti Hallikainen
  • 1985 – 1986 vt. rehtori Hannu Vepsä
  • 1986 – 1996 rehtori Pertti Hallikainen
  • 1996 – 2010 rehtori Antti Jokipii
  • 2010 – rehtori Mauri Ronimus

Lisätietoa aikuislukiosta

Aikuislukiosta monimuotokouluksi. 90 vuotta kulttuurityötä. Kehityslinjoja ja kokemuksia 2002-2017. Kutstantaja Iltakoulujen liitto IKLO ry 2017