Suoritusten siirtäminen - yleistä

Arvosanat eivät siirry automaattisesti koulujen välillä. Opiskelija siirtää itse Eirassa tehdyt suoritukset omaan kouluunsa.

Hyväksilukujen käytännöt on hyvä varmistaa omasta koulusta, mutta aikuislukion opinnot vastaavat sisällöiltään nuorisolukion opintoja. Numerointi on sama paitsi HI02 ja HI03 osalta. Aikuislukion opetussuunnitelman löydät osoitteesta eira.fi/lops.

Vain hyväksytysti suoritetut opinnot (arvosanat 5-10) voidaan yleensä siirtää koulusta toiseen eli hyläytyt (arvosana 4) tai keskeneräiset (O-merkintä) eivät yleensä siirry.

Opintojen loppumisen jälkeen arvosanat tulevat näkyviin Eiran Wilmaan. Tämän jälkeen ne siirtyvät myös Opintopolkuun. Maksujen suoritus tarkistetaan ennen arvioinnin toimeenpanemista. Mikäli maksua ei ole suoritettu, arvosana ei tule näkyviin.

Arvosanojen siirtäminen omaan kouluun

Arvosanat siirretään omaan kouluun ensisijaisesti käyttäen Oma opintopolku -palvelua
Mikäli tämän palvelun käytössä on ongelmia, voi suoritustodistuksen tilata myös toimistolta sähköpostilla [email protected]

Katso ohje oma opintopolun käyttöön.