Korkeakoulun kurkistuskurssit Eiran aikuislukiossa

Lukio-opintojen aikana voit tutustua korkeakouluopintoihin suorittamalla erilaisia korkeakoulujen tarjoamia avoimia opintoja. Saat apua ja ohjeistusta tähän ilmoittautumalla verkko-opintojaksolle KOR1 (2op), joka on tarjolla jokaisessa jaksossa verkossa. Tehtyäsi riittävästi korkeakouluopintoja, sat suorituksen opintojaksosta KOR1, joka luetaan mukaan lukion oppimäärään. 

Kansainvälisyyden opintojakso

Verkkotarjottimessa on läpi lukuvuoden tarjolla KV1-opintojakso (2 op). Opintojakson suorittaminen tarjoaa mahdollisuuden tutustua kansainväliseen toimintaan.

Opo-opintojakso

Opo-opintojaksolla tehtäviä omien tulevaisuuden suunnitelmien tueksi. Valittavissa verkkotarjottimessa jokaisella jaksolla. Voi suorittaa yhden jakson aikana tai korkeintaan yhden lukuvuoden aikana. 

Työelämä- ja yrittäjyyslinja 

Työelämä- ja yrittäjyyslinjan opinnot ovat avoinna kaikille Eiran aikuislukion opiskelijoille. Linjalla suoritettavat opinnot lisäävät opiskelijan taloudellista osaamista ja antavat eväitä oman tulevaisuuden suunnitteluun lukio-opintojen jälkeen.  

Opiskelija voi tehdä yksittäisiä opintojaksoja tai suorittaa vähintään 10 opintopisteen kokonaisuuden, josta opiskelija saa erillisen todistuksen. Opintoja on Eirassa tarjolla yhteensä 12 opintopistettä, minkä lisäksi opintokokonaisuutta voi täydentää soveltuvin osin korkeakouluissa suoritettavilla opintojaksoilla. 

Työelämä- ja yrityslinjan opinnot rakentuvat pakollisten ja koulukohtaisten syventävien opintojaksojen ympärille. On suositeltavaa, että kokonaisuuden opiskelun aloittaa joko opintojaksolla YH02 (taloustieto) tai YH07 (tulevaisuuden työelämä ja yrittäjyys), mutta tiukkaa rajausta suoritusjärjestyksessä ei ole. YH02 ja MAB06+MAB07 voi joissain jaksoissa suorittaa myös yhteisenä opintojaksona. 

Työelämä- ja yrityslinjan opintojaksot: 

  • YH02: Taloustieto 2 op 
  • MAB06+MAB07: Talousmatematiikka 2op (Pitkän matematiikan lukijat saavat suorituksen MAA09-opintojaksosta, 1op.) 
  • TITE07: Työelämän tietotekniikka 2 op 
  • YH07: Tulevaisuuden työelämä ja yrittäjyys 2 op 
  • YH08: Yritystoiminnan perusteet 2 op 
  • ENA11: Business English, 2 op. 

Opintojaksokohtaiset kuvaukset, tavoitteet ja keskeiset sisällöt löytyvät opetussuunnitelmasta oppiaineiden kohdalta.