Ainesta on!

Ainesta on -hankkeen tavoitteena oli kartoittaa perusasteen suomi toisena kielenä -opiskelijoiden aineenopiskelun (erityisesti reaaliaineiden opiskelun) valmiuksia ja strategioita ja kehittää joustavia ja opiskelijoita tukevia oppimis- ja opetusmenetelmiä.

Hankkeen avulla haluttiin tehostaa aineenopettajien ja S2-opettajien yhteistyötä lisäämällä niin aineenopettajien kielitietoisuutta kuin S2-opettajien aineenopetuksen sisältötietoisuutta.

Ainesta on! -hankkeessa tuotettiin johdantomateriaalit kemian, fysiikan, maantiedon ja biologian opiskeluun sekä tukimateriaalit historian, maantiedon ja biologian opiskeluun niin opiskelijoille kuin opettajillekin. Opiskelijoille monistettaviksi tarkoitettuja materiaaleja voivat hyödyntää sekä suomi toisena kielenä -opettajat että aineenopettajat.

Lataa materiaalit:

   

YHTEISTYÖSSÄ