Oppimisen tuki

Kemia

Kemia omaan tahtiin (KE01-06)

Tiistaisin ja torstaisin klo 15.40 kemianluokassa L408.

Omaan tahtiin -opinnot antaa mahdollisuuden niille opiskelijoille, joilla on haasteita kemian opinnoissa, käyttää opiskeluun tarvitsemansa ajan. Opintoja ei ole sidottu jaksoihin, joten asioita voi opiskella kaikessa rauhassa itselleen mielekkäimmällä vauhdilla. Monipuoliset ilmaiset opiskelumateriaalit sekä opettajan tuki auttavat opiskelijaa saamaan kurssin suoritetuksi.

Tukimuotoja omaan tahtiin kurssilla

  • Yksilöllistä tukea
  • Mahdollisuus suorittaa laboratoriotöitä ja antaa osa näytöstä niitten avulla.
  • Mahdollisuus harjoitella perusasioita lähes rajattomasti.
  • Mahdollisuus suorittaa kokeita pientilassa ja joissain tapauksissa myös etänä.
  • Mahdollisuus antaa näyttö myös suullisesti. Jos opiskelijalla on suuria vaikeuksia antaa näyttö kirjallisesti suomen kielellä, joissain tapauksissa osan näytöstä voi antaa myös jollain toisella kielellä, kuten englannilla tai espanjalla (ei kuitenkaan kaikilla kielillä). Joissain erityistapauksissa näyttö voidaan antaa myös suullisesti. Muulla kielellä tai suullisesti annettu näyttö saattaa vaikuttaa loppuarvosanaan alentavasti, eli tämä muoto ei välttämättä vastaa täysin suomenkielellä annettua kirjallista vastausta.
  • Jos opiskelijalla on suuria vaikeuksia luonnontieteiden kanssa ja ainoana tavoitteena on saada kurssi hyväksytysti läpi, niin hänelle räätälöidään suoritustapa, jolla hänen pitäisi saavuttaa tavoitteensa. Suoritustavat voivat vaihdella suuresti, mutta yleensä keskitytään vain kurssin keskeisimpien asioiden hahmottamiseen ja näiden perusasioiden läpikäynti voidaan tehdä eri keinoin.

Kaikissa tukitoimissa on hyvä muistaa, että opettaja ei voi tehdä opiskelua opiskelijan puolesta. Opiskelijaa voidaan tukea, auttaa ja ohjata oikeaan suuntaan, mutta lopulta hänen pitää suoriutua vähimmäisvaatimuksista itse.

Yhteyshenkilö Leo Virtanen