Oppimisen tuki

Fysiikka

Fysiikka omaan tahtiin (FY01-08)

Tunnit tiistaisin ja torstaisin klo 12.30-13.50, L402

Omaan tahtiin antaa opiskelijoille mahdollisuuden käyttää sen ajan opiskeluun minkä tarvitsee. Opintojaksoja ei ole sidottu jaksoihin, joten asioita voi opiskella kaikessa rauhassa itselleen mielekkäimmällä tavalla. Monipuoliset ilmaiset opiskelumateriaalit sekä opettajan tuki auttavat opiskelijaa saamaan kurssin suoritetuksi.

”Tuntuu, että sain enemmän opetusta omaan tahtiin kurssilla kuin perinteisellä kurssilla.”, on tullut palautteena useasti. Opiskelija saakin opetusta juuri siihen itselleen vaikeaan asiaan.

Tukimuotoja omaan tahtiin kurssilla

  • Polku saavuttaa arvosanan 5 (suorittaa sovitut vähimmäisvaatimukset kurssilta)
  • Toiveiden mukaiset opetustuokiot
  • Yksilöllinen neuvonta
  • Tukeminen opiskelusuunnitelman tekemisessä
  • Mahdollisuus harjoitella perusasioita lähes rajattomasti
  • Mahdollisuus suorittaa kokeita joustavasti. Hiljaisessa tilassa tai täysin etänä.
  • Arviointi perustuu moninaiseen näyttöön, joten pelkästä loppukokeesta ei tarvitse stressata.

Tukimuotojen toteutus vaatii tietenkin opiskelijan aktiivisuutta kertoa tarpeistaan. Tai sitten erityisopettajan yhteydenottoa, jolloin voidaan keskustella minkälainen tuki tulisi kyseeseen.

Kaikissa tukitoimissa on hyvä muistaa, että opettaja ei voi tehdä opiskelua opiskelijan puolesta. Häntä voi tukea, auttaa ja ohjata oikeaan suuntaan, mutta lopulta hänen pitää suoriutua vähimmäisvaatimuksista itse.

Lähikurssien tukimuododot oppitunneilla ja kokeissa

Lähtökohta tukimuotoja tarvittaessa on sopia erityisopettajan/aineopettajan kanssa ennen opintojakson alkua tarvittavasta tuesta tapauskohtaisesti.

Yhteyshenkilö Tapio Salminen