Kätsy

Käyttäjäystävälliset oppimisympäristöt integroimalla IT-sovelluksia lukion ja perusasteen opetukseen

Eiran aikuislukio osallistui OPH:n Laitteet ja ohjelmistot opetuskäytössä -koordinointiteemaan omalla Kätsy-projektillaan 2011-2013. Projekti oli osa Eiran aikuislukion verkko-opetusalustan kehittämistä.

Hankkeen tavoitteet:

 • tutkia erilaisia sovelluksia, jotka tehostavat opetus- ja oppimisprosessia oppiaineiden tarpeista riippuen
 • rakentaa yhtenäinen oppimisympäristö, johon em. sovellukset ovat helposti integroitavissa
 • tuottaa materiaalia eri oppiaineiden nivelkursseihin perusasteen ja lukion siirtymävaiheessa (lukion alkeisopetus)
 • tutkia tablet-tietokoneiden käyttöä sovelluspohjaisen opetuksen apuvälineinä
 • mallintaa Eiran aikuislukion verkko-oppimisympäristön kehitys hankkeen aikana

Toteutus

Projekti alkoi syksyllä 2011 ja päättyi 31.12.2013. Hanke toteutettiin kahdessa vaiheessa:

Vaihe 1:

Hankkeen jäsenet testaavat oppimisalustoja (mm. Opit, Moodle, PingPong, Haiku, Edu 2.0, Edmodo) ja sovelluksia (mm. DropBox, Flashcards, Diigo, Prezi, GoogleDocs, Turnitin, Mahara, Kyvyt) lukuvuonna 2011-12. Aineenopettajat muodostavat työpareja, jotka sopivat keskenään työnjaosta tai painotuksesta hankkeessa. Tavoitteena on, että toinen opettajatyöpari ottaa vastuun oppimisalustan ja toinen sovellusten etsimisestä ja testaamisesta. Lukuvuoden aikana pidetään projektipäiviä, jolloin voidaan verrata saatuja kokemuksia ja suunnitella jatkotoimia.

Vaihe 2:

Opiskelijat otetaan mukaan kokeiluun kannettavin tietokonein ja mahdollisesti tablettitietokonein.

Hankkeeseen osallistujat

 • Nina Koistinen ja Johanna Halonen (S2)
 • Anna Jalas ja Leena Tanskanen (ÄI)
 • Grzegosz Kosieradzki, Kari Moilanen ja Leena Honkasalo (vieraat kielet)
 • Kirsi Niilola ja Teemu Karjalainen (MA, FY, KE)
 • Kari Kiema ja Leo Virtanen (MA, FY, KE)
 • Paula Laakkonen, Matti Salin ja Hugh Fitzpatrick (reaali)

Loppuraportti

Sähköiset työvälineet käyttöön: Eiran aikuislukion verkko-oppimisympäristön mallintaminen (pdf)

YHTEISTYÖSSÄ