Opintojen ohjaus ja tuki

Opinto-ohjaaja auttaa opintojen ja jatko-opintojen suunnittelussa, oman tulevaisuudenalan pohtimisessa sekä oman elämäntilanteen ja opintojen yhdistämisessä. Varaa aika opinto-ohjaajalle alta.

Kuraattori auttaa ja tukee opiskelijoita erilaisissa elämäntilanteissa. Voit varata kuraattorille ajan, kun haluat keskustella luottamuksellisesti mieltäsi painavista asioista. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi opiskeluun, ihmissuhteisiin, talouteen, asumiseen tai itsenäistymiseen liittyvät asiat.

Psykologi antaa keskustelutukea mielenterveyteen, toimintakykyyn ja tunne-elämään liittyvissä asioissa. Psykologille hakeutumisen syitä voivat olla esimerkiksi opiskelun ja yksityiselämän eri haasteet, stressi, ahdistus, masennus tai opiskelua hankaloittava uupumus tai vaikea elämäntilanne. Psykologi kartoittaa opiskelijan elämäntilannetta ja tuen tarvetta. Tarvittaessa psykologi ohjaa opiskelijan muun auttavan tahon piiriin. Psykologin tapaamiset ovat luottamuksellisia ja opiskelijalle maksuttomia. Vastaanottoajan voi varata joko kalenterista tai ottamalla psykologiin yhteyttä puhelimitse tai tekstiviestillä. Ajan voi varata myös yhdessä koulun työntekijän kanssa.

Terveydenhoitaja huolehtii määräaikaisten terveystarkastusten toteuttamisesta, terveysneuvonnasta sekä akuutisti sairastuneiden hoidosta ja ohjaamisesta muun terveydenhuollon pariin.