Lähiopetus (ja mahdollinen etäopetus)

Oppitunnit paikan päällä luokassa

Lähiopetus tarkoittaa opettajan tiettyyn aikaan tapahtuvaa luokassa tapahtuvaa opetusta. Tunnit ovat joko Laivurinkadulla (esim. L305) tai Iso-Roobertinkadulla (R305) ja niiden kesto on 80 minuuttia. Opintojakson oppitunnit pidetään

  • joko maanantaisin ja keskiviikkoisin (MA+KE) tai
  • tiistaisin ja torstaisin (TI+TO).  

Tunneille osallistuminen

Opiskelijan tulee osallistua lähiopetuksessa pääsääntöisesti kaikille lähiopetustunneille. Koska aikuislukiossa opintojaksoja on vähemmän ja tunneilla edetään nopeasti, yksikin poissaolo opetuksesta heikentää mahdollisuuksia oppia opintojakson sisältämät asiat. Oma paikka opintojaksolla varmistetaan osallistumalla ensimmäiselle oppitunnille.

Opiskelijan osallistumista opetukseen seurataan oppitunneittain. Jos poissaoloja on yli sallitun rajan, opiskelijan katsotaan keskeyttäneen, eikä hänellä ole oikeutta osallistua loppukokeeseen. Poissaoloja ei voi korvata ylimääräisillä tehtävillä eikä opettaja ole velvollinen lähettämään lähiopiskelumateriaaleja poissaolleelle sähköpostitse. Sairastapausten tai muiden pakottavien esteiden vuoksi opiskelija voi olla poissa oppitunneilta enintään kolme kertaa. Tämän jälkeen poissaolon selvittämistä varten tarvitaan opettajalle lääkärin tai työnantajan todistus tai muu virallinen todistus.

Oppituntien ajat tulee valita niin, että voi osallistua oppituntityöskentelyyn täysipainoisesti. Oppitunnit on varattu häiriöttömään työskentelyyn. Perustellusta syystä opettaja voi antaa luvan tunnilta myöhästymiseen tai kesken poistumiseen, mutta asiasta on sovittava opettajan kanssa etukäteen.

Opettajan ensimmäisellä opetuskerralla antamasta ohjelmasta selviävät kaikki tärkeät päivämäärät ja ajat, joita on noudatettava.

Etäopetus

Poikkeustapauksissa opettaja voi tarjota opiskelijoilleen etäopetusta (esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten aikaan). Etäopiskelu toteutetaan kuten lähiopetus tiettyinä sovittuina ajankohtina ja etäopiskelutunneilla edellytetään läsnäoloa. Opettaja ohjeistaa opiskelijoita etäopetustuntien toimintatavoista. 

Monimuoto-opetus (hybridi)

Monimuoto-opiskelu tarkoittaa, että kurssi suoritetaan osin lähiopiskeluna ja osin verkko-opiskeluna. Kurssi toteutetaan opettajan päättämällä tavalla niin, että lähiopetusta on vähemmän kuin tavallisella kurssilla, esimerkiksi kerran viikossa vain maanantaisin. Kurssitarjottimessa monimuotokurssin tunnistaa siitä, että kurssin nimen perässä on opetuspäivä, esim. YH05 (ke). Opettaja kertoo kurssin suorittamisesta tarkemmin ensimmäisellä oppitunnilla. Monimuotokursseilla voidaan käyttää esimerkiksi videomateriaaleja ja reaaliaikaista etäopetusta. Kurssin arviointi perustuu kurssityön suorittamiseen ja muihin opettajan antamiin tehtäviin.