Lähiopetus

Oppitunnit paikan päällä luokassa

Kurssien oppitunnit ovat joko maanantaisin ja keskiviikkoisin (MA+KE) tai tiistaisin ja torstaisin (TI+TO). Oppitunnit ovat 80 minuutin pituisia. 

Tunneille osallistuminen

Lähiopiskelu tarkoittaa opettajan opettamaa luokassa tapahtuvaa opetusta. Opiskelijan tulee osallistua lähiopetuksessa pääsääntöisesti kaikille lähiopetustunneille. Koska aikuislukiossa kursseja on vähemmän ja tunneilla edetään nopeasti, yksikin poissaolo opetuksesta heikentää mahdollisuuksia oppia kurssin sisältämät asiat.

Opiskelijan osallistumista opetukseen seurataan oppitunneittain. Jos poissaoloja on yli sallitun rajan, opiskelijan katsotaan keskeyttäneen kurssin, eikä hänellä ole oikeutta osallistua kurssin loppukokeeseen. Poissaoloja ei voi korvata ylimääräisillä tehtävillä eikä opettaja ole velvollinen lähettämään lähiopiskelumateriaaleja poissaolleelle sähköpostitse. Sairastapausten tai muiden pakottavien esteiden vuoksi opiskelija voi olla poissa oppitunneilta enintään kolme kertaa. Tämän jälkeen poissaolon selvittämistä varten tarvitaan opettajalle lääkärin tai työnantajan todistus tai muu virallinen todistus.

Oppituntien ajat tulee valita niin, että voi osallistua oppituntityöskentelyyn täysipainoisesti. Oppitunnit on varattu häiriöttömään työskentelyyn. Perustellusta syystä opettaja voi antaa luvan tunnilta myöhästymiseen tai kesken poistumiseen, mutta asiasta on sovittava opettajan kanssa etukäteen.

Opettajan ensimmäisellä opetuskerralla antamasta ohjelmasta selviävät kaikki tärkeät päivämäärät ja ajat, joita on noudatettava.