Lukio-opintojen väliaikainen keskeyttäminen 

Opiskelijalla on oikeus keskeyttää väliaikaisesti opintonsa armeijan, siviilipalveluksen, sairausloman, perhevapaan tai muun perustellun syyn takia.  

Väliaikaisen keskeyttämisen hakemuksen voi tehdä Wilman lomakkeella Hakemus – opintojen keskeyttäminen tai eroaminen koulusta. Opiskeluoikeutta voidaan jatkaa väliaikaisen keskeytyksen keston verran. Opintojen keskeyttäminen voidaan myöntää siitä päivästä, jolloin hakemus saapuu koululle. Keskeytystä ei voida myöntää takautuvasti. Väliaikaisen keskeyttämisen pyynnön käsittelyaika on 1-2 viikkoa. Päätös annetaan sähköisenä. Kielteisestä päätöksestä lähetetään opiskelijalle myös kirjallinen ilmoitus postitse. Päätös opintojen keskeyttämisestä on nähtävissä myös  Omaopintopolku -palvelussa.  

Eroaminen 

Opiskelijan lopettaessa opinnot kokonaan esimerkiksi toiseen oppilaitokseen siirtymisen, terveydentilanteen tai elämäntilanteen vuoksi, hänen tulee jättää hakemus Wilman lomakkeella Hakemus – opintojen keskeyttäminen tai eroaminen koulusta. Ero voidaan myöntää siitä päivästä, jolloin hakemus saapuu koululle. Eroa ei voida myöntää takautuvasti. Koulusta eroamisen pyynnön käsittelyaika on 1-2 viikkoa. Päätös annetaan sähköisenä. Käsittelyajan jälkeen opiskelija saa erotodistuksen suoritusotteineen sähköpostilla. Kielteisestä päätöksestä lähetetään opiskelijalle myös kirjallinen ilmoitus postitse. Päätös eroamisesta on nähtävissä myös Omaopintopolku-palvelussa.  

Opiskelijan tulee ilmoittaa opintojen keskeytymisestä, sillä muuten opiskeluaika kuluu siihen asti, kunnes opiskeluoikeus katsotaan päättyneeksi. Opiskeluoikeuden menettää, jos opiskelija ei ole ilmoittanut opintojen keskeytyksestä eikä hän ole puolen vuoden aikana osallistunut opetukseen ja/tai suorittanut opintoja. Opiskeluoikeus katsotaan päättyneeksi myös, jos opiskelija ei ole suorittanut tutkintoa neljässä vuodessa tai hänelle myönnetyssä lisäajassa. 

Jos alle 30 -vuotias tutkinto-opiskelija keskeyttää opinnot tai katsotaan eronneeksi, keskeytyksen syy ei ole tiedossa ja opiskelijaa ei tavoiteta, koulu ilmoittaa opiskelijan yhteystiedot Etsivän nuorisotyön toimijoille.  

Jos oppivelvollinen on aikeissa keskeyttää opintonsa, opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa selvitetään mahdollisuudet suorittaa opintoja muussa oppimisympäristössä tai hakeutua muuhun koulutukseen.  

Palaaminen Eiraan 

Opiskelija voi aina palata jatkamaan opintoja Eirassa. Ilmoita opintojen jatkamisesta toimistoon: [email protected]