Opojakso

OPOJAKSO-projektin myötä tuotetaan aikuislukioiden käyttöön LOPS2019 uudistukset huomioiva ohjauksen opintojakso. OPOJAKSO-projektin tuloksena tuotetaan aikuislukioihin soveltuvan opintojakson tavoitteet sekä vinkkejä käytettävistä menetelmistä. Opetushallituksen rahoittama projekti toteutetaan vuoden 2021 aikana.

>> Siirry tästä opinto-ohjauksen opintojaksolle