Ilmoittaudu opiskelijaksi

Verkkolukiossa voi opiskella sekä Eiran omat opiskelijat (tutkinto- tai aineopiskelijat) että toisen koulun (lukion tai ammattikoulun opiskelijat). Opiskelun verkossa voi aloittaa sen jälkeen, kun olet ilmoittautunut Eiran opiskelijaksi ja maksanut tarvittavat maksut, jotka riippuvat opiskelijalajistasi. 

Eiran omille tutkinto- ja aineopiskelijoille opiskelijoiden yleiset ohjeistukset tutkinnon ja aineopintojen suorittamiseksi (mm. yo-kirjoituksiin osallistuminen) ovat samat kuin lähiopetukseen osallistuvilla. Kaikilla Eiran opiskelijoilla on vapaa oikeus osallistua sekä lähi- että verkko-opetukseen eli sinun ei tarvitse erikseen päättää ennen ilmoittautumista missä opetusmuodossa haluat opiskella.

Oletko uusi opiskelija Eiran aikuislukiossa?

Ilmoittaudu tutkinto- tai aineopiskelijaksi Eiran aikuislukioon. Tutkintotavoitteisena opiskelijana tähtäimenäsi on aikuislukion oppimäärän suorittaminen ja ylioppilaskokeisiin osallistuminen, aineopiskelijana voit opiskella haluamiasi opintojaksoja. Toisen lukion tai ammattikoulun opiskelija on aina aineopiskelija ja heitä varten on erillinen ilmoittautumislomake ja ilmoittautumisen yhteydessä tulee kertoa mille opintojaksoille haluat osallistua. Ilmoittautumisen jälkeen saat toimistolta Eiran Wilma-tunnukset. 

Ilmoittaudu tutkintotavoitteiseksi opiskelijaksi

Opiskele koko aikuislukion oppimäärä ja osallistu yo-kirjoituksiin. Voit ilmoittautua nettisivuilta opiskelijaksi, jos olet suorittanut peruskoulun ja olet täyttänyt 18 vuotta. Alaikäisen ilmoittautumiseen on omat ohjeet.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Ilmoittaudu aineopiskelijaksi

Täydennä aikaisempia opintojasi tai opiskele omaksi huviksesi ja hyödyksesi aineopiskelijana.Suorita yksittäinen opintojakso tai useampia oman valintasi mukaan. Opiskelulle ei ole pohjavaatimuksia. Toisen lukion opiskelijat ilmoittautuvat omalla lomakkeella.

Lue lisää ja ilmoittaudu

Oletko jo Eiran aikuislukion opiskelija?

Ilmoittaudu haluamillesi verkko-opintojaksoille suoraan omassa Wilmassasi. Jos olet toisen koulun opiskelija, voit tehdä lisävalintoja samalla lomakkeelle millä ilmoittauduit opiskelijaksi.