Kokeiden erityisjärjestelyt 

Tutkinto-opiskelija voi hakea kokeiden erityisjärjestelyjä lukivaikeuden lisäksi sairauden tai vamman, muiden lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeuksien, vieraskielisyyden tai erityisen vaikean elämäntilanteen perusteella. Oikeus erityisjärjestelyihin kokeessa on yhden kerran opintojaksoa kohden. Rästitenteissä tai uusintakokeissa ei ole erityisjärjestelyitä. Kesäopinnoissa on mahdollisuus saada ainoastaan lisäaikaa kokeen suorittamiseen. Opiskelija voi selvittää asiaa varaamalla ajan lukion erityisopettajan vastaanotolle. 

Erityisjärjestelyt ylioppilastutkinnon kokeisiin 

Erityisjärjestelyjä ylioppilastutkinnon kokeisiin voi anoa lukihäiriön, sairauden, vamman tai erityisen vaikean elämäntilanteen perusteella. Lievän lukivaikeuden perusteella voi anoa oikeutta suurentaa kirjasinkokoa tai käyttää suurempaa näyttöä. Joissain tapauksissa lukivaikeus voidaan ottaa huomioon myös yo-kokeiden arvioinnissa, jos kokelas on saamassa kokeesta hylätyn arvosanan. 

Erityisjärjestelyjä ylioppilastutkinnon kokeisiin myönnetään vain, jos opiskelijalle on myönnetty aiemmin lukio-opinnoissa kokeiden erityisjärjestelyitä. Erityisjärjestely on esimerkiksi lisäaika kokeen tekemiseen. Järjestelyjä voi anoa pelkästään ylioppilaskirjoituksia varten siinä tapauksessa, että siihen on jokin perusteltu syy, esim. äkillinen sairastuminen tai erityisen vaikea elämäntilanne. Erityisjärjestelyjä voi anoa hajautetun tutkinnon ollessa kesken, jos niiden tarve havaitaan tutkinnon aloittamisen jälkeen. Erityisjärjestelyt ja lukilausunto ovat voimassa kuusi vuotta, eikä erityisjärjestelyjä tarvitse anoa uudestaan jokaista kirjoituskertaa varten, ellei tilanteesi ole muuttunut.

Tutkinto-opiskelijalla on mahdollisuus saada prelikokeissa erityisjärjestelyjä, jos niistä on Ylioppilastutkintolautakunnan päätös ja jos asia on selvitetty lukion erityisopettajan kanssa. Pienryhmätilaa ei kuitenkaan pystytä järjestämään. 

Jos sinulla on muualla hankittu lukilausunto tai jos sinulle on haettu eritysjärjestelyjä toisessa koulussa, varaa aika lukion erityisopettajalle, jos et ole vielä selvittänyt asiaa Eirassa. Erityisjärjestelyitä ylioppilaskokeeseen on haettava ylioppilastutkintolautakunnalta jo hyvissä ajoissa ennen ilmoittautumista yo-kokeisiin. Hakemukset lähtevät koululta eteenpäin viimeistään noin puoli vuotta ennen kirjoituksia. 

Erityisjärjestelyt kurssikokeisiin ja yo-kokeisiin näkyvät Lukion opintosuunnitelma -lomakkeella opiskelijalle, opinto-ohjaajalle ja erityisopettajalle opiskelijakohtaisesti. 

Lisätietoja erityisjärjestelyistä ja niiden tekemisestä saat lukion erityisopettajilta. Varaa aika.