Aineopiskelu Eiran aikuislukiossa

Aineopiskelijana opiskelet yksittäisten aineiden opintoja. Aineopiskelijoita ovat myös toisen lukion tai ammattikoulun tutkinto-opiskelijat.  Aineopiskeluun ei ole ikä- tai pohjakoulutusvaatimuksia. 

Voit opiskella aineopiskelijana, jos 

Eiran aikuislukiossa voit aineopiskelijana opiskella yksittäisiä aineita myös silloin, jos olet toisen lukion tai ammatillisen oppilaitoksen tutkinto-opiskelija. Sovi etukäteen oman oppilaitoksesi edustajan kanssa opinnoista, jotka on tarkoitus hyväksilukea toisessa oppilaitoksessa suoritettavaan tutkintoon. Aikataulut ja arvioinnit tehdään kaikille opiskelijoille yhtä aikaa Eiran aikuislukion aikataulun mukaisesti.

Aineopiskelu on maksullista. Lue lisää aineopiskelumaksusta

Jos olet korottamassa tai täydentämässä ylioppilastutkintoa, huomaa, että aineopiskelijan oikeus täydentää tai korottaa tutkintoa Eiran aikuislukiossa on ehdollinen. Tutustu: ylioppilastutkinnon korottaminen ja täydentäminen

Opintojen aloittaminen

  1. Ilmoittaudu aineopiskelijaksi 
  2. Maksa aineopiskelumaksu. Saat toimistolta ilmoittautumisvahvistuksen sekä Wilma-tunnukset, joilla pääset ilmoittautumaan opintoihin.
  3. Osallistu aineopiskeluinfoon 
  4. Hahmottele opintosuunnitelma Wilman opintosuunnitelma -lomakkeella 
  5. Ilmoittaudu suunnitelmasi mukaisiin opintoihin. 

Aineopiskelijat kustantavat itse ruokailunsa. Koulussa on ruokala.

Aineopiskelijat huolehtivat itse tarvittavasta opiskelumateriaalista (kirjat, oma tietokone). Opintojaksoihin tarvittavat materiaalin löydät eira.fi/lukio/kirjalainaamo. Aineopiskelijoilla ei ole lainaoikeutta koulun kirjalainaamoon. 

Aineopiskelijoille ei ole tarjolla henkilökohtaista opinto-ohjausta eivätkä aineopiskelijat ole oikeutettuja opiskelun tukeen. Ohjeita opiskeluun saat kotisivuilta, aineopiskeluinfoista ja koulun toimistosta.. Tarkempia opintojen suorittamiseen liittyviä kysymyksiä voi kysyä suoraan oppiaineiden opettajilta. 

Katso eri tavat osallistua opetukseen