Eiran aikuislukio – aikuinen meininki!

Eiran aikuislukio on Touko Voutilaisen koulusäätiön ylläpitämä vuonna 1962 perustettu yksityinen oppilaitos, joka toimii kahdessa toimipisteessä Etelä-Helsingissä. 

Eira on maamme aikuislukioista suurin: sen neljässä eri opetusyksikössä opiskelee aikuisille tarkoitettuja lukio- ja peruskouluopintoja vuosittain noin 3 000 opiskelijaa. Opiskelijat ovat pääosin nuoria aikuisia, heidän keski-ikänsä on 24 vuotta. Eiran aikuislukio tarjoaa ”uuden mahdollisuuden” niille, joilla opinnot ovat aiemmin keskeytyneet tai joilla opiskeluun ei ole ollut aikaisemmin mahdollisuutta.

Monipuolisesti ja joustavasti jokaiselle sopivalla tavalla

Eiran aikuislukiossa on panostettu toimiviin verkko-opetuksen käytäntöihin, laajaan kurssitarjontaan ja erittäin joustaviin opiskelumahdollisuuksiin. Opintoja on tarjolla aamusta iltaan, lähiopintoina, verkko-opintoina tai joustavasti omaan tahtiin tai hybridiopintoina. Koulussa voi opiskella tutkinto-opiskelijana tai aineopiskelijana. Aineopiskelijat tyypillisesti joko kertaavat ja valmistautuvat pääsykokeisiin tai täydentävät työelämässä tai jatko-opinnoissa tarvitsemaansa osaamista. Eirassa on tehty myös pitkään töitä opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 

Aikuislukion opiskelijat ovat 18–80-vuotiaita. Lukiossa ei ole sisäänpääsyyn keskiarvorajoja, ja jokaisella opiskelijalla on omat lähtökohtansa ja tavoitteensa opiskelulle. Aikuisten peruskoulussa saa laajan yleissivistyksen ja hyvät eväät jatko-opintoihin tai työelämään. TUVAssa ja suomen kielen kursseilla parannetaan mahdollisuuksia osallistua koulutukseen ja yhteiskuntaan. Annamme mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen, itsensä totetuttamiseen ja tehokkaaseen jatko-opintoihin etenemiseen kannustavassa ja rohkaisevassa ilmapiirissä.

Jotta koulu olisi kaikille samanlainen, sen tulee olla kaikille erilainen

Eiran aikuislukiossa voi opiskella joustavasti oman elämäntilanteen mukaan. Kaikki opiskelijat hyväksytään omana itsenään ja koulussa on kansainvälinen ja välitön tunnelma.

Eira on yksityinen oppilaitos ja se vastaa oman toimintansa järjestämisen ohella myös kaikista koulutuksen järjestäjille kuuluvista tehtävistä ja velvollisuuksista. Elinvoimaisuus säilyy omaa toimintaa jatkuvasti kehittämällä. Eirassa on saanut alkunsa mm. luokaton kurssimuotoinen lukio ja ammattilukio eli kahden tutkinnon opinnot. Eira oli myös ensimmäisten joukossa aloittamassa maahanmuuttajien ja pakolaisten perusopetusta, englanninkielistä lukiokoulutusta ja etälukio-opetusta. Tutustu Eiran aikuislukion historiaan