Poissaolot yo-kirjoituksista

Jos jostain syystä et aio tulla yo-kokeeseen, ilmoita siitä etukäteen yo-opintosihteerille sähköpostilla tai Wilma-viestillä. Jos olet ilmoittautunut yo-kokeeseen mutta et saavu koetilaisuuteen, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi. Kokeesta pois jääminen tulkitaan käytetyksi yrityskerraksi. 

Myöhästyminen 

Jos myöhästyt kokeesta, ilmoita myöhästymisestä välittömästi koululle. Tule koepaikalle klo 10 mennessä. Tämän jälkeen et pääse enää osallistumaan kokeeseen. Jos myöhästyt, kokeesi päättyy samaan aikaan kuin muillakin. 

Sairastuminen 

Mikäli sairastut niin, ettet pysty osallistumaan kokeeseen, ilmoita asiasta yo-opintosihteerille. Ylioppilastutkintolautakunnalta voi erityisen painavan syyn takia anoa yo-kokeeseen tehdyn sitovan ilmoittautumisen mitätöintiä. Mitätöimisanomus tehdään yhdessä yo-opintosihteerin kanssa. Tarvitset mitätöimisanomusta varten lääkärin- tai terveydenhoitajan todistuksen, josta sairaus ja työkyvyttömyysaika ilmenevät.  

Jos sairastut juuri ennen koetilaisuuden alkua ja kuitenkin osallistut kokeeseen sairaana ja haluat, että tämä huomioidaan kokeen arvostelussa, toimita yo-opintosihteerille mahdollisimman nopeasti kirjoituspäivänä päivätty lääkärin- tai terveydenhoitajan todistus. Lääkäriin tai terveydenhoitajan luo on siis mentävä koepäivänä. Todistuksesta tulee käydä selkeästi ilmi, mistä sairaudesta on kyse, sairauden vaikeusaste, ajankohta ja työkyvyttömyysaika. Ylioppilastutkintolautakunta arvioi kokelaan sairauden tai vamman vaikeusasteen ja harkitsee mahdollista pistehyvitystä, jos opiskelija on saamassa hylätyn arvosanan.   

Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen arvostelussa  

Sairaus tai vamma, lukihäiriö (vaikea tai keskivaikea) tai erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa arvostelussa huomioon vain, jos kokelas on saamassa kokeesta hylätyn arvosanan.  

Jos olet anonut erityisjärjestelyjä, lausuntosi otetaan tarvittaessa huomioon myös arvioinnissa.  

Erityisen vaikeasta elämäntilanteesta tarvitaan joko lääkärin, psykologin (tai kuraattorin) lausunto. Kannattaa pyytää lausunto omalta psykologilta tai lääkäriltä, jos se on mahdollista.  

Lisätietoja saat erityisopettajilta ja www.ylioppilastutkinto.fi 
 
 
Lisätietoa: Tietoa kokelaille (ylioppilastutkinto.fi)