Mukana tulevaisuuden suunnittelussa

Projektin tavoitteena on tukea lukio-opiskelijoiden tulevaisuuden suunnittelua sekä jatko-opinto– ja urasuunnittelua luomalla opiskelijoille välineitä ja mahdollisuuksia kasvaa itseohjautuviksi oman tulevaisuuden suunnittelijoiksi. Ohjauskulttuuria muutetaan niin, että tulevaisuuden suunnittelu on integroitu kiinteämmäksi osaksi lukion opintoja heti alusta alkaen. 

Projektissa luodaan

  1. digitaalinen materiaali opiskelijoille avuksi oman tulevaisuuden suunnitteluun sekä
  2. muiden lukioiden käyttöön malli siitä, miten tulevaisuudensuunnittelua voidaan lukiossa toteuttaa koko opintojen keston ajan lukuvuodenkierron mukaan.

Sivustolle luodaan ohjauksellista materiaalia ja sellaisia välineitä, joiden avulla opiskelija voi suunnitella omia lukioaikaisia ja lukion jälkeisiä opintoja joko itsenäisesti tai yhdessä ohjaajan tai oman tukipiirin kanssa. Materiaalia voi hyödyntää sekä yksilö- että ryhmäohjauksessa ja sitä voi käyttää sekä verkossa että perinteisemmässä oppilaitoksessa tapahtuvassa ohjauksessa. Alusta tarjoaa mahdollisuuksia ja välineitä opiskelijalle kasvaa itseohjautuvuuteen ja oppia tunnistamaan, miten lukiossa opiskelu kasvattaa omia jatkossa hyödynnettäviä perinteisiä ja digitaalisia opiskelu- ja elämänhallintataitoja. 

Hanke toteutettiin 18.9.2020 - 31.7.2022.

Tästä hankkeen lopputuotoksiin >>