Oppimisen tuki

Yhteiskuntaoppi ja opiskelutaidot (YH01 ja OT)

YH01&OT

Yhteiskuntaoppi 1 & opiskelutaidot (4 op) opiskellaan toisessa ja kolmannessa jaksossa maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12.30. Opintojaksolla edetään sisällöissä hitaammin kuin tavallisella YH01-opintojaksolla. Samalla harjoitellaan yhteiskuntaopille tyypillisten tekstien lukemista sekä erilaisia tehtävätyyppejä. Opintojaksosta on yleisemminkin hyötyä erityisesti reaaliaineiden opiskelussa.

Yhteyshenkilö: Hanna Toikkanen-Maher

Kielen tuki historian ja yhteiskuntaopin opintojaksoilla

Lukuvuonna 2024-25 on tarjolla seuraavat historian ja yhteiskuntaopin opintojaksot, joissa on koko opintojakson ajan mukana kielen tuki ja kaksi opettajaa (historian/yhteiskuntaopin opettaja ja suomen opettaja). Historian ja yhteiskuntaopin asioiden lisäksi opintojaksolla harjoitellaan oppiaineen tekstien lukemista ja kirjoittamista.

  • Jakso 2: HI01 ti & to klo 10.30-11.50
  • Jakso 3: HI02 ti & to klo 10.30-11.50
  • jakso 5: HI01 ti & to klo 12.30-13.50
  • jakso 5: YH01 ti & to klo 14.10-15.30

Näiden opintojaksojen sisältöjä on karsittu niin, että opetuksen perusteella on mahdollista saada korkeintaan arvosana 8. Korkeampaa arvosanaa tavoitteleville on tarjolla opintojaksoa täydentämään itsenäinen opiskelumateriaali ja kokeen yhteydessä ylimääräinen esseetehtävä.

Yhteyshenkilö: Paula Laakkonen