Oppimisen tuki

Yhteiskuntaoppi ja opiskelutaidot (YH01 ja OT)

YH01&OT

Yhteiskuntaoppi 1 & opiskelutaidot (4 op) opiskellaan toisessa ja kolmannessa jaksossa maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 12.30. Opintojaksolla edetään sisällöissä hitaammin kuin tavallisella YH01-opintojaksolla. Samalla harjoitellaan yhteiskuntaopille tyypillisten tekstien lukemista sekä erilaisia tehtävätyyppejä. Opintojaksosta on yleisemminkin hyötyä erityisesti reaaliaineiden opiskelussa.

Yhteyshenkilö Hanna Toikkanen-Maher