Jos sinut voidaan ottaa kouluun, saat hyväksymiskirjeen. Kirjeessä kerrotaan, mitä sinun pitää tehdä. Uudet alkuvaiheen opiskelijat tulevat ilmoittautumaan kouluun yhdessä ryhmäohjaajan kanssa. Muut tulevat ilmoittautumaan toimistoon. Ota mukaan hyväksymiskirje, passi, oleskelulupa ja mahdolliset koulutodistukset ja/tai kielitodistukset (Testipiste). Aineopiskelijoiden pitää maksaa opiskelusta 150 euroa. Aineopiskelumaksun voi maksaa pankkikortilla ilmoittautumisen yhteydessä toimistossa tai laskulla ilmoittautumisen jälkeen.

Kun olet ilmoittautunut, saat opiskelijakortin. Kortissa on opiskelijanumero. Saat myös Wilma-tunnuksen.

Alkuvaihe - peruskoulun alku

Alkuvaiheessa opiskellaan suomea, englantia, matematiikkaa, yhteiskunta- ja kulttuuritietoa, terveystietoa ja muita aineita, joissa saat perustiedot suomalaisesta yhteiskunnasta ja valmiuksia jatko-opintoihin tai työelämään. Meillä on tasokurssit suomen ja englannin kielissä sekä matematiikassa. Jos osaat jo hyvin näitä aineita, voit tehdä ensimmäisen vuoden aikana jo peruskoulun päättövaiheen kursseja.

Sinulla on ryhmänohjaaja (opettaja), joka kertoo sinulle lisää opiskelusta Eirassa. Myös opinto-ohjaaja auttaa kurssivalinnoissa ja kursseille ilmoittautumisessa. Hän myös tekee sinulle oman opiskelusuunnitelman (HOPS). Alkuvaiheessa on myös työelämään tutustumista, jota ohjaa työelämäohjaaja.

Alkuvaiheen jälkeen voi jatkaa peruskoulun päättövaiheeseen, mennä työvoimapoliittiseen ammatilliseen koulutukseen, muihin aikuisille tarkoitettuihin opintoihin tai suoraan työelämään.

Päättövaihe - peruskoulu loppuun

Jos alkuvaihe menee hyvin, voi siirtyä peruskoulun päättövaiheen opiskelijaksi. Päättövaiheeseen voi tulla myös suoraan, jos on aiempia opintoja ja suomen kielen taito ja opiskeluvalmiudet ovat jo hyvät. Koska opiskelutahti on nopea ja kaikkia peruskouluaineita opiskellaan suomeksi, päättövaihe sopii vain niille opiskelijoille, joilla on riittävät opiskeluvalmiudet.

Päättövaihe vahvistaa yleissivistäviä taitoja ja antaa pohjaa esimerkiksi ammattiin opiskeluun. Kun sinulla on peruskoulun todistus, voit pyrkiä opiskelemaan lukioon tai ammatillisiin opintoihin. Päättövaihe kestää noin 1,5 - 2 vuotta. Käytännössä alkuvaihe ja päättövaihe menevät limittäin: opiskelijalla on yhtä aikaa sekä alkuvaiheen että päättövaiheen kursseja.

Päättövaiheessa opiskellaan suomea, englantia ja matematiikkaa opiskelijan omalla tasolla. Lisäksi on yhteiskunnallisia ja luonnontieteellisiä aineita: yhteiskuntaoppia, historiaa, biologiaa, maantietoa, fysiikkaa ja kemiaa. Opiskelu sisältää myös monialaisia opintoja, kuvataidetta, tietotekniikkaa sekä elämänkatsomustiedon/uskonnon opetusta.  Myös päättövaiheessa on opinto-ohjausta, työelämätietoa sekä työelämään tutustumista käytännössä.  Päättövaiheessa tutustutaan myös ammatillisiin tai lukio-opintoihin.  

Moni uusi opiskelija aloittaa suoraan päättövaiheesta. Jos olet suorittanut vastaavia peruskouluopintoja Suomessa tai muualla, sinun opintosi voidaan hyväksilukea eli niitä ei tarvitse tehdä uudestaan. Hyväksiluvut tekee opinto-ohjaaja ja rehtori hyväksyy ne. Suomalaisessa yläkoulussa on seitsemäs, kahdeksas ja yhdeksäs luokka. Eiran aikuislukion peruskoulussa ei ole luokkia, vaan opiskelet oman ohjelman mukaan niin, että saat kurssit täyteen.

Kun olet suorittanut kaikki omaan opiskeluohjelmaasi kuuluvat kurssit, voit saada peruskoulun päättötodistuksen. Se on yhteishakukelpoinen.

Jos olet alaikäinen eli alle 18 vuotta

Huoltajasi saavat Wilma-tunnukset ja he voivat seurata opintojasi Wilmassa. Jos alaikäisellä opiskelijalla on ongelmia koulussa, otamme yhteyttä huoltajiin.

Omaehtoisen opiskelun tuki

Opiskelijoiden, joilla on kotoutumisaika ja jotka saavat työttömyystukea, pitää sopia opiskelusta Eiran aikuislukiossa oman työvoimatoimiston kanssa ennen opiskelun alkua.

Opiskelijoiden pitää osallistua tunneille säännöllisesti ja edetä opiskelussaan, jotta he voivat saada kotoutumistukea. Koulu seuraa opiskelua ja raportoi, jos opiskelija on keskeyttänyt tai hän ei voi osallistua loppuarviointiin, koska hänellä on liikaa poissaoloja.

Läsnäoloilmoitus joka vuosi

Kaikkien vanhojen opiskelijoiden pitää ilmoittautua joka lukuvuosi läsnäolevaksi 15.9. mennessä. Jos opiskelija on ollut poissa syksyn, hänen pitää ilmoittautua kevätlukukaudelle 15.1. mennessä.

Koko peruskoulua tekevät opiskelijat (tutkintotavoitteiset) voivat ilmoittautua lukuvuodelle Wilmassa 25.4.-15.9. Tämän jälkeen pitää ilmoittautua koulun toimistossa.

Aineopiskelijat ilmoittautuvat toimistossa. Viimeinen päivämäärä ilmoittautumiseen seuraavalle lukuvuodelle kerrotaan keväällä. Aineopiskelumaksu (100 euroa) maksetaan ilmoittautuessa toimistossa pankkikortilla tai saat toimistosta laskun mukaasi. Kun opiskelija on ilmoittautunut, hän pääsee koulun sähköisiin palveluihin, kuten Wilmaan. Aineopiskeluryhmät illalla tai päivällä eivät odota 1. jaksossa vanhoja opiskelijoita, jos he eivät ole ilmoittautuneet. Uudet opiskelijat merkitään läsnäoleviksi silloin kun he kirjoittautuvat kouluun.

Jos olet vähintään yhden jakson poissa tai keskeytät opiskelun jostain syystä, ilmoita siitä välittömästi koulun toimistoon.