Englanninkieliset opintojaksot

Englanninkielisten lukiokurssien suorittamisen kriteerinä on riittävä englannin kielen taito (vähintään arvosanan 8 tasolla). Riittävää kielitaitoa edellytetään sekä lähi- että verkkokursseilla.

Englanninkielisten opintojaksojen tarjontaan voit tutustua kurssitarjottimista koulun nettisivuilla. Englanninkielisillä opintojaksoilla on sama koodi kuin suomenkielisillä opintojaksoilla (sama OPS), mutta koodin perässä on englanninkielisillä kursseilla en. Lisäneuvoja saa opinto-ohjaajilta.