Opiskelumuodot

Voit valita sinulle sopivan opiskelumuodon opintojakso kerrallaan. Opiskelumuodon valinta on voimassa koko valitun opintojakson (tai kurssin) ajan eikä sitä voi muuttaa toiseen opintojakson aikana. Kokeile, mikä opiskelumuoto on sinun tilanteessasi paras opintojen etenemisen kannalta.

Lähiopiskelu

 • Luokassa tapahtuva opetus 
 • Oppitunnit ovat maanantaisin ja keskiviikkoisin (ma+ke) tai tiistaisin ja torstaisin (ti+to)
 • Oppitunnin kesto on 80 minuuttia
 • Oppitunneille osallistumista vaaditaan 
 • Poissaolot heikentävät mahdollisuuksia oppia kurssin tai opintojakson sisältöjä, sillä opetuskertoja on vähän ja tunneilla edetään nopeasti. 
 • Opiskelijan katsotaan keskeyttäneen, jos poissaoloja on yli sallitun rajan. Tällöin hänellä ole oikeutta osallistua loppukokeeseen. 
 • Ensimmäisellä opetuskerralla opettaja antaa suorittamisohjeet ja aikataulut. 

Verkko-opiskelu

 • Jakson aikatauluihin sidottua itsenäistä opiskelua
 • Kolmenlaisia verkko-opintoja kokeen suorittamisen mukaan 
 • Ennakkoon Wilmassa verkko-opintoihin ilmoittautuneet saavat opettajalta Moodlen kurssiavaimen Wilma-viestillä jakson alussa. Verkko-opetuksen opiskelu tulee aloittaa heti jakson alkaessa ja opinnoissa tulee noudattaa jakson aikatauluja sekä mahdollisia välitehtävien aikatauluja. 
 • Verkko-opinnoissa edellytetään, että verkkotyöskentelyyn osallistutaan aktiivisesti alusta asti. Verkkoaktiivisuus on yksi arvosanaan vaikuttava tekijä.  
 • Tehtävät on suoritettava jokaisessa jaksossa opettajan ilmoittaman aikataulun mukaisesti. 
 • Opintojakson kuluessa opettaja antaa palautetta tehdyistä tehtävistä ja käydyistä keskusteluista. 
 • Osaan verkko-opinnoista liittyy opettajan tuki luokassa ja mahdollisuus vaikuttaa koeaikoihin.  
 • Ohjeita ja neuvoja opintojen suorittamiseen ja koekäytänteisiin voit aina kysyä opettajalta.
 • Teknisissä pulmatilanteissa voit kääntyä koulun atk-tuen puoleen: [email protected] 

Omaan tahtiin -opiskelu

 • Opintoja ole sidottu jaksoon vaan opintoja voi suorittaa itselle sopivaan tahtiin nopeammin tai hitaammin.  
 • Opiskelun voi aloittaa itselle sopivasta opintojaksosta myös kesken jakson.  
 • Kun opintojakson asiat on käyty läpi, voi osallistua loppukokeeseen ja siirtyä opiskelemaan seuraavaa opintojaksoa.  
 • Omaan tahtiin opetuksessa järjestetään tukitunteja oppiaineen käytänteiden mukaisesti. Omaan tahtiin -kurssit on tarkoitettu opiskelijoille, jotka pystyvät osallistumaan tukitunneille.  
 • Ilmoittautuminen omaan tahtiin -opintoihin tapahtuu ilmoittautumisaikana Wilmassa tai kesken jakson laittamalla omaan tahtiin opetuksen opettajalle Wilma-viestiä. 
 • Omaan tahtiin opinnot on merkitty kurssitarjottimeen tähdellä (*), esimerkiksi ENA01-06*. 

Etäopetus

 • Video-opetusta opintotarjottimen aikataulujen mukaisesti tiettyinä päivinä ja kellonaikoina samalla tavoin kuin lähiopetus 
 • Tarjolla vain yksittäisillä opintojaksoilla 
 • Edellyttää läsnäoloa. Linkin etäopetustunneille saa Wilma-viestinä opettajalta jakson alussa. 

Opetusta englanniksi 

 • Eirassa voi opiskella osan opinnoista englanniksi. 
 • Tunnistat englannin kieliset opinnot päätteestä -en. 

Opiskelu kesällä

 • Kesäopinnot tulevalle kesälle päivittyvät maalis-huhtikuussa.
 • Kesäkuun opinnot ovat intensiivisiä opintoja joko koululla tai etäopetuksena
 • Kesän ajan verkko-opinnot
 • Elokuun abikurssit
 • Lue lisää Kesäopinnot