HiMa-oppikirja

HISTORIAA MAAHANMUUTTAJILLE - HiMa

Historia on koettu erityisen vaikeana oppiaineena maahanmuuttajien perusopetuksessa ja kielitietoiselle historian oppimateriaalille on ollut pitkään kysyntää. HiMa on Eiran aikuislukion ja Opetushallituksen rahoittama ja toteuttama hanke kielitietoisen historian opetuksen tueksi. HiMa-hankkeen peruslähtökohtana oli tuottaa kielitietoinen historian e-oppikirja, jossa käytetty kieli ja sanasto huomioivat oppilaiden kielitaitotason.

HiMa-hanke toteutettiin yhteistyössä muotoilutoimisto Kairon ja useista opetuksenjärjestäjistä koostuvan yhteistyökouluverkoston kanssa. Hankkeen työryhmään kuuluivat Sari Liski, Aleksi Valtonen, Paula Laakkonen, Hanna Toikkanen, Hugh Fitzpatrick, Hanne Groundstroem ja Leena Gynther. Projektin koordinoinnista sekä kirjoitus- ja toimitustyöstä vastasi Aleksi Valtonen.

HiMa-oppikirja

HiMa-oppikirja on tarkoitettu ensisijaisesti aikuisille maahanmuuttajille, mutta se soveltuu hyvin myös yläkoulun, lukion valmistavan opetuksen (LUVA) ja varsinaisen lukio-opetuksen tukimateriaaliksi. Oppikirja kattaa perusasteen opetussuunnitelman mukaiset kurssit

hi2 – teollisuusyhteiskunnan synnystä nykyaikaan hi3 – Suomen historian käännekohtia

HiMa-oppikirjaa voi käyttää erilaisilla päätelaitteilla kuten tableteilla ja älypuhelimilla. Lisäksi sivut voi tulostaa tarvittaessa. Materiaalin pääpaino on kielitietoisessa tekstissä. Historiallisten ilmiöiden käsittelytapa, tekstin rakenne ja sanasto on pyritty luomaan sellaisiksi, että opiskelija pystyy hallitsemaan asiasisällöt rajallisella kielitaidolla. Teksti ei ole selkosuomea, vaan siinä on huomioitu historian taidolliset tavoitteet, kuten syy-seuraussuhteiden ja lähdekriittisen ajattelutavan ymmärtäminen. Suomen kielen oppimisen tueksi oppikirjaan on koottu sanastot, joita opettaja ja opiskelijat voivat vapaasti muokata. Historialliset käsitteet on listattu erikseen jokaisen kappaleen alkuun.

Syyskuussa 2016 oppimateriaali oli saatu valmiiksi pilotointia varten. Pilotoinnista vastasivat HiMa-hankkeen yhteistyökoulut Espoon aikuislukio, Helsingin aikuislukio, Helsingin aikuisopisto, Helsingin Diakoniaopisto, Oulun aikuislukio, Töölön yhteiskoulun aikuislukio ja Vantaan aikuisopisto. HiMa-oppikirja julkaistiin 13.12.2016.

Tutustu HiMa-oppikirjaan osoitteissa www.hi2.fi ja www.hi3.fi

www.oph.fi