Tulevaisuus-paja

1. Tulevaisuuden työ: Robotit vie ja sinä vikiset?

Yh1, Yh2, Ps2, Ps3, Ps4, Ps5

 • Miten automatisaatio vaikuttaa työhön tulevaisuudessa? Mitkä ammatit katoavat? Tulee tilalle uusia vai emmekö vain tarvitse samaa määrää työvoimaa? Robotiikka - kun ihminen ja kone sulautuvat. Millaisia psykologisia vaikutuksia sillä on?
 • Miten työn muutos vaikuttaa yhteiskuntaan laajemmin? Miten ihmisen paikka yhteiskunnassa määräytyy? Miten sosiaaliturva ja hyvinvointivaltion palvelut järjestetään?
 • Työn merkitys ihmisen hyvinvoinnille? Työttömyys- uhka vai mahdollisuus? Miten valita oma työura? Ura vs äitiys/isyys/vanhemmuus, onko olennainen kysymys tulevaisuudessa?
 • Muuttuva työ, muuttuva identiteetti? Pysyvätkö aivot muutoksissa mukana?

 

2. Muuttuva sodankäynti: tehokasta teknologiaa, hulluutta, pahuutta vai mitä?

Hi2, Hi3, Yh3, Ps4, Ps5

 • Miten sota on muuttunut viimeisen 200 vuoden aikana? Miten teknologinen kehitys vaikuttaa sodankäyntiin?
 • Muuttuvan sodankäynnin psykologiset seuraukset? Murtuneet mielet - ketä pitäisi hoitaa ja miten?
 • Miten turvallisuusuhat ovat muuttuneet? Miten turvallisuuspolitiikka voi vastata tulevaisuuden haasteisiin? Konfliktien ennaltaehkäisy muuttuvassa maailmassa - mission impossible?
 • Muuttuva sodankäynti  ja psykologiset selitykset? Hulluutta, pahuutta, vallankäyttöä vai mitä?

 

3.Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu: Omat valinnat ja kootut selitykset?

Ge1, Hi6, Yh2, Ps3, Ps4 ja Ps5

 • Miten kannustaa ihmisiä kestävään elämäntapaan ja vastuulliseen toimintaan?
 • Ihmisen toiminnan sopeuttaminen luonnonympäristöjen kantokykyyn ja luonnonvarojen rajallisuuteen sekä ekosysteemipalveluiden toimivuudesta huolehtiminen - mitä voit itse tehdä?
 • Kestävän elämäntavan ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden ymmärtäminen
 • Globalisoituminen ja sen vaikutukset kestävään elämäntapaan paikallisesti ja maailmanlaajuisesti?
 • Tuotanto-ja kulutustapojen yhteys poliittiseen päätöksentekoon? Psykologiset selitykset omille kulutustavoille?
 • Onko kansalaistottelemattomuus keino kestävän elämäntavan edistämisessä? Kansalaistottelemattoman yksilön psykologinen profiili?
 • Miten ostovalintasi vaikuttavat? Tutki eri tuotteiden tietä raaka-aineesta kauppaan ja kaatopaikalle / kierrätykseen. Kuluttamisen asenteet ja niihin vaikuttaminen?
 • Opiskelija voisi tutustua ja osallistua kestävää kehitystä tukevien järjestöjen ja yhdistysten toimintaan. Kootut selitykset: miksi ei kannata osallistua?
 • Osallistuminen Global Meal-vastamainos-kilpailuun (tai Eiran aikuislukion Vihreä lippu- hankkeeseen)
 • Viherpiipertäjän/holtittoman shoppailijan/välinpitämättömän kuluttajan/vastuullisen kansalaisen persoonallisuus ja kootut selitykset?

 

4. Terveys ja teknologia: Robotit hoitajina ja rakastajina?

Te3, Ps3, Ps1, Ps2, Ps4 ja Ps5

 

5. Muuttoliikkeet: Aina on lähdetty, so what?

Ge3, Ps1, Ps2, Ps4, Ps5, Hi1, Hi6, Yh1

 • Mikä saa ihmiset lähtemään kotiseudultaan tulevaisuudessa? Lähdön psykologiset seuraukset?
 • Mistä lähdetään, minne muutetaan?  Miten mieli pysyy muutoksessa mukana vai pysyykö?
 • Maan sisäiset muuttoliikkeet, siirtolaisuus, pakolaisuus ja niiden psykologiset ym. seuraukset
 • Kaupungistuminen; kaupungit kehityksen moottoreina vai kasvavina slummeina?
 • Psykologian näkökulma kaupungistumiseen?
 • Asutut ja asumattomat alueet
 • Juurettomuus, kotoutuminen, traumat. Miten auttaa niistä kärsiviä?
 • Tee tutkimus aiheesta! Haastattele Eiran opiskelijaa, joka on joutunut lähtemään kotimaastaan. Miten sinä/me/ Eira oppilaitoksena voisi tehdä edistääkseen tällaisen opiskelijan hyvinvointia?

 

6. Tulevaisuuden ruoka: MIten brändätä hyönteisherkut?

Ge3, Bi5, Ps1, Ps4, Ps5

 • Mitä ja miten maailmassa syödään? Psykologiset tekijät syömisvalintojen taustalla?
 • Sairastuttaako ruoka vai ruuan puute? Miksi ihminen päättää olla syömättä?
 • Miten tulevaisuudessa ruokitaan koko maailma, yli 9 miljardia ihmistä?
 • Miten ravinnontuotantoa voitaisiin tehostaa sosiaalisesti vastuullisesti ja ekosysteemejä tuhoamatta?
 • Pitäisikö omia ruokatottumuksia ja -valintoja muuttaa? Kootut selitykset, asenteet ja defenssit?
 • Onko hyönteisravinto varteenotettava vaihtoehto? Miten brändätä hyönteisravinto ja muuttaa asenteita?
 • Löytyykö  geenimuuntelusta (GM) ratkaisu?
 • Tee tutkimus! Haastattele ihmistä, joka on muuttanut valintojaan ruoan suhteen. Piirrä profiili hänen persoonallisuudestaan.
 • Ideoita ja linkkejä:
  https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/10/25/miten-ruokitaan-koko-maailma-docventures-listasi-6-lupaavaa-ruokainnovaatiota
 • Kirjallisuutta esim. Putkonen, L. ja Koistinen, M. : Ruokamysteerit (Otava 2017)

 

7.  Kuudes sukupuutto, luonnoton historia?

Bi1, Bi2, Ge1

 • Maapallolla on menossa kuudes suuri sukupuuttoaalto - mitä tapahtuu?
 • Biodiversiteetin väheneminen kaikilla tasoilla
 • Miksi lajeja katoaa? Millaiset lajit eivät pysty sopeutumaan?
 • Millaiset lajit sopeutuvat ja säilyvät?
 • Millainen merkitys sukupuutoilla on ollut evoluutiossa?(Evoluution mekanismit)
 • Ilmastonmuutoksen vaikutus sukupuuttoihin?
 • Miten sukupuutot vaikuttavat ihmisen elämään ja tulevaisuuteen, talouteen ja yhteiskuntaan?
  Romahtaako maanviljely, jos pölyttäjät katoavat?
 • Kirjallisuutta: Elizabeth Kolbert: Kuudes sukupuutto, Luonnoton historia (Atena 2016)