Kielen merkitys kaikessa oppimisessa on olennainen

Opiskelija tarvitsee opiskelussaan peruskielitaidon ja abstraktimman opiskelukielitaidon lisäksi oppiainekohtaisia sekä tiedonaloja koskevaa tyypillistä termistöä, sanastoa ja rakenteita. Tiedonalojen kieli käsitteellistää asiat; sillä ymmärretään ympäröivää maailmaa ja sen ilmiöitä sekä tuotetaan tietoa ja arvioidaan sitä. Tiedonalojen kielen opettaminen ja kehittyminen on tie parempaan koulumenestykseen ja asioiden ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen.

Kielitietoisilla opetuksen strategioilla voidaan edistää tiedonalojen kielen oppimista ja tukea opiskelijaa opinnoissa. Monikielisissä opetusryhmissä opiskeljoita rohkaistaan käyttämään koko kielivarantoaan ja monipuolista kielitaitoaan. Aineenopettaja toimii oman oppiaineensa sisällön opettajan ohella myös kielen opettajana. Kieltä opitaan koulussa monenlaisissa eri tilanteissa; opiskelijan perus- ja opiskelukielitaito kehittyy arkisessa keskustelussa, oppiaine- ja tiedonalakohtainen kieli kehittyy opetuksen ja opintojen edetessä.

Kielitietoinen matematiikan opetus

Matematiikan tekstilajien ymmärtämisessä ja tuottamisessa opiskelija tarvitsee sekä perus- että oppiainekohtaista kielitaitoa. Tehtävien ratkaisussa on ymmärrettävä eri ohjeistuksia, määritelmiä, käsitteitä, sanallisia tehtäviä, todisteluja ja selostuksia. Kielitietoisella opetuksella valjastetaan käyttöön koko opiskelijan aikaisempi osaaminen ja kielitaito. Jos omalla äidinkielellä on jo opittu tiedonalan kieltä, on sitä helpompi oppia myös toisella kielellä.

Kielitietoinen matematiikan opetus monikieliselle opetusryhmälle on Turun yliopiston Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutuksessa toteutettu kehittämishanke. Koulutukseen osallistui Eiran aikuislukiosta suomi toisena kielenä -opettaja Ulla Pajanen ja koulutukseen osallistumisen rahoitti Eiran aikuislukio. Kehittämishanke toteutettiin työn ohessa yhdessä Eiran aikuislukion matematiikan opettajan Pekka Nuoralan sekä erityisopettajan Ilona Kuukan kanssa.

Lue hankkeen esittely: Kielitietoinen matematiikan opetus monikieliselle opiskelijaryhmälle

Monikulttuurisuus opetustyössä -erikoistumiskoulutuksen kehittämishanke on opettajan ohjeistus kielitietoiseen opettamiseen: Toimivia käytäntöjä monikieliselle oppitunnille (Ulla Pajanen & Pekka Nuorala)

Katso videot

Kielitaitoisen matematiikan opetus monikieliselle opiskelijaryhmälle

Osa 1                                                         Osa 2