Lukivaikeus 

Lukivaikeudella eli dysleksialla tarkoitetaan lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen vaikeutta. Lukivaikeus voi näkyä lukemisen ja kirjoittamisen hitautena tai virheellisyytenä. Jos olet tutkinto-opiskelija ja epäilet itselläsi lukivaikeutta, voit selvittää asiaa joko 

  1. osallistumalla lukiseulaan, joka järjestetään kaikille tutkinto-opiskelijoille ÄI01-opintojaksoilla 
    TAI 
  2. osallistumalla erityisopettajien järjestämiin lukiseulontapäiviin. Näistä ilmoitetaan erikseen kotisivuilla.  

Lukiseula tehdään tietokoneella. Saat tarvittaessa tietokoneen lainaan koululta. Erityisopettajat kutsuvat tarkempaan lukitestiin erikseen ne opiskelijat, joiden lukikartoituksen tulokset niin osoittavat. Lukilausunto laaditaan lukitestin ja opettajien huomioiden perusteella. 

Tutkinto-opiskelija voi hakea lukilausunnolla kokeiden erityisjärjestelyitä Eiran aikuislukio-opinnoissa ja sen perusteella ylioppilaskirjoituksiin.  

Lukilausunto ja tiedot mahdollisesti anotuista erityisjärjestelyistä eivät siirry koulusta toiseen, vaan opiskelijan pitää selvittää asiaa lukion erityisopettajan kanssa heti opintojen alussa. Asian hoitamista varten tarvitaan aiempi lukilausunto sekä Ylioppilastutkintolautakunnan päätös myönnetyistä erityisjärjestelyistä, jos niitä on jo anottu jossain toisessa oppilaitoksessa.  

Lukivaikeuksien arvioinnissa tarvitaan kokelaan lukioaikaisia koevastauksia ja muita suorituksia. Lausuntoon tarvitaan myös kahden eri aineryhmän opettajan huomiot kokelaan suoriutumisesta. Opettajien huomioita voi saada ainoastaan opintojen yhteydessä.  

Ehdoton takaraja lukilausuntoon vaadittavien opettajien huomioiden hankkimisessa on syksyllä ensimmäistä kertaa yo-kirjoituksiin osallistuvilla edeltävän kevään 4. jakso ja keväällä ensimmäistä kertaa yo-kirjoituksiin osallistuvilla edeltävän syksyn 1. jakso.