Lukivaikeus 

Lukivaikeudella tarkoitetaan lukemisen ja kirjoittamisen oppimisen vaikeutta. Lukivaikeus voi näkyä lukemisen ja kirjoittamisen hitautena tai virheellisyytenä. Jos olet tutkinto-opiskelija ja epäilet itselläsi lukivaikeutta, voit selvittää asiaa osallistumalla lukiseulaan, joka järjestetään ÄI01-opintojakson yhteydessä.

Lukiseula tehdään tietokoneella. Ota mukaan oma tietokone, kuulokkeet ja hiiri. Erityisopettajat kutsuvat tarkempaan lukitestiin opiskelijat, joiden lukikartoituksen tulokset niin osoittavat.

Lukivaikeuksien arvioinnissa tarvitaan kokelaan lukioaikaisia koevastauksia ja muita suorituksia. Lausuntoon tarvitaan myös kahden eri aineryhmän opettajan huomiot kokelaan suoriutumisesta. Opettajien huomioita voi saada ainoastaan opintojen yhteydessä.  

Tutkinto-opiskelija voi saada lukilausunnolla kokeiden erityisjärjestelyitä lukio-opintoihin ja sen perusteella ylioppilaskirjoituksiin.  

Lukilausunto ja tiedot mahdollisesti anotuista erityisjärjestelyistä eivät siirry koulusta toiseen, vaan opiskelijan pitää selvittää asiaa lukion erityisopettajan kanssa heti opintojen alussa. Asian hoitamista varten tarvitaan aiempi lukilausunto sekä Ylioppilastutkintolautakunnan päätös myönnetyistä erityisjärjestelyistä, jos niitä on jo anottu jossain toisessa oppilaitoksessa.