Peruskoulun ajankohtaista

Katso kaikki uutiset

Maahanmuuttajien koulutuspolkujen toimivuuden arviointia

Yleinen18.9.2020

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteutti vuosina 2019–2020 arvioinnin, jossa tarkasteltiin maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttamiseen tähdänneiden uudistusten vaikutuksia vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksessa, aikuisten perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) tutkimus maahanmuuttajien koulutuspolkujen joustavoittamisesta on julkaistu. Työryhmässä oli mukana peruskoulun johtajamme, apulaisrehtori Sari Liski. 

Arviointi toteutettiin vuosina 2019-2020. Arvioinnissa tarkasteltiin maahanmuuttajien koulutuspolkujen nopeuttamiseen tähdänneiden uudistusten vaikutuksia vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksessa, aikuisten perusopetuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa. 

Arvioinnin tulosten mukaan vapaan sivistystyön oppilaitokset ovat onnistuneet uuden koulutustehtävän käyttöönotossa. Aikuisten perusopetuksen rakennetta on uudistettu ja opetusta on pystytty yhdenmukaistamaan ja selkeyttämään kansallisella tasolla. Ammatillisessa koulutuksessa kielitaitovaatimuksia on joustavoitettu. Myös lainsäädäntö tukee koulutuspolkujen toteutumista. Opiskelijalle toteutuu pääsääntöisesti yksilöllinen ja osaamisen lähtötason huomioon ottava koulutus.

Koulutuspolkujen onnistumisen haasteet arvioinnin mukaan liittyvät rahoitukseen, rahoitusjärjestelmien tuntemiseen, resurssipulaan sekä maahanmuuttajaopiskelijoiden heterogeenisyyteen osaamisen ja opiskeluvalmiuksien osalta. Myös yhdenmukainen opiskelijan osaamisen arviointi edellyttäisi koulutuksen tavoitteiden kriteerien olemassaoloa.

Arvioinnin johtopäätöksenä arviointiryhmä toteaa, että 

  • koulutuspolun sujuvuus edellyttää, että koulutuksen järjestäjillä tulisi olla yhteinen käsistys eri koulutusten tavoitteista sekä siitä, millainen opiskelijan osaamisen tulisi olla koulutuksen alussa ja sen päätyttyä
  • tarkoituksenmukaisten koulutuspolkujen rakentaminen edellyttää eri lukutaitokoulutusten (vapaan sivistystyön lukutaitokoulutus ja perusopetus) opiskelijaprofiilien selkeyttämistä, jotta koulutus kohdistuisi oikealle kohderyhmälle.
  • opintopolkujen tulisi olla erilaisia erilaisille oppijoille, jotta voidaan turvata myös maahanmuuttajille mahdollisuus uranaikaiseen jatkuvaan oppimiseen ja työuralla etenemiseen.
  • aikuisten perusopetuksen lukutaitovaiheen rahoitus ja kesto tarvitsee vielä tarkastelua, jotta yhä useampi lukutaitovaiheesta tuleva opiskelija voi jatkaa opintojaan alkuvaiheessa.

Lue lisää