Rakenne

Opintojakso voi pitää sisällään seuraavat aihealueet:  

 1. Työelämätuntemus ​   
 2. Työelämätaidot   
 3. Yrittäjyys ​   
 4. Koulutusvaihtoehdot Suomessa ​ ja ulkomailla  
 5. Hyvinvointi  
 6. Lukio-opintojen suunnittelu ja opinnoissa eteneminen   
 7. Itsetuntemus ja vahvuuksien tunnistaminen  
 8. Oppimaan oppimisen taidot  
 9. Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen  
 10. Jatko-opintoihin hakeminen ​   
 11. Urasuunnittelu  
 12. Eväät aikuislukiosta, koonti   

Aihealueisiin julkaistaan sisältöjä vuoden 2021 aikana. Opintojakson toteutuksesta ja arvioinnista luodaan myös ehdotuksia. 

Lisätietoja: kalle.vihtari@eira.fi, opinto-ohjaaja