Erityisopettaja

Opiskelija voi keskustella erityisopettajan kanssa oppimiseen ja opiskelun tukeen liittyvistä asioista. Tarvittaessa opiskelija saa ohjausta siihen, miten voi hyödyntää koulun tarjoamia tukitoimia. Erityisopettaja on koulussa kaikkia tutkintotavoitteisia opiskelijoita varten ja hänet tavoittaa ajanvarauksella.