Todistusvalinta

Ylioppilastutkintoa korottavien ja tai täydentävien kannattaa ottaa kirjoitettavien aineiden valinnassa huomioon oman kiinnostuksen lisäksi suunnittelemiesi alojen todistusvalinnat. Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa ylioppilastutkinto pisteytetään eri tavalla. Ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettavien aineiden pisteytyksessä on vaihtelua koulutusalasta ja korkeakoulusta riippuen. Tämän vuoksi on hyvä tutustua mahdollisiin itseä kiinnostaviin aloihin ja niiden alojen todistusvalintoihin laatiessa omaa opintosuunnitelmaa. Korotettavia ja tai täydennettäviä aineita valitessa ei kuitenkaan kannata katsoa vain todistusvalintojen pistetaulukoita. Eniten opinnoissa onnistumista edistävät kiinnostus opiskeltavaa asiaa kohtaan, luottamus omiin kykyihin sekä opintojen kokeminen hyödyllisenä.  

Ammattikorkeakoulun todistuspistevalinta 

Ammattikorkeakouluun voi tulla valituksi joko ylioppilastutkinnon todistuspisteillä tai AMK -valintakokeella. Ammattikorkeakoulussa on yksi todistusvalintojen pistetaulukko, joka on käytössä kaikilla koulutusaloilla lukuun ottamatta kulttuurialaa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun tulkin koulutusta. Todistusvalinnassa pisteytetään 5 yo-ainetta, joista matematiikka pisteytetään aina. Lue tarkemmin: Todistusvalinta – Ammattikorkeakouluun.fi

Yliopistojen todistusvalinta 

Voit tulla valituksi yliopistoon joko ylioppilastutkinnon todistuspisteillä tai valintakokeella. Suurin osa opiskelijoista valitaan ylioppilastutkintotodistuksen perusteella. Yliopistot päättävät itse valintaperusteistaan ja todistuksen pisteytyksestä eri tutkintoihin, joten ne saattavat vaihdella yliopistoittain ja koulutusaloittain. Näet täältä todistuspisteytykset hakukohteittain: Opintopolku : Yliopistojen todistusvalinnan pisteytykset

Lisätietoa pisteytyksistä löydät: Opintopolku 

Yliopiston alat, joilla todistusvalinta koskee vain ensikertalaisia 

Yliopistot saavat itse päättää valintakriteereistään, joten selvitä tarkasti suunnittelemastasi hakukohteesta, oletko hakukelpoinen todistusvalinnalla, jos et enää ole ensikertalainen hakija. Näiden alojen listaus päivittyy jatkuvasti. Tarkasta tämä erityisesti lääketieteen, kauppatieteen, oikeustieteen, psykologian ja yhteiskuntatieteen hakukriteereistä.