Väärinkäytösten ilmoituskanava

Eiran aikuislukiossa suhtaudumme kaikkiin rikkomuksiin, väärinkäytöksiin ja muuhun epäasialliseen toimintaan vakavasti. Mikäli Eiran aikuislukion työntekijä tai meidän kanssamme muuten työtehtäviensä puolesta tekemisissä oleva henkilö on saanut tietoonsa lainsäädännön vastaisesta toiminnasta ja/tai epäilee väärinkäytöstä, haluamme tietää siitä. Meillä on käytössämme ilmoituskanava, jonka kautta voi turvallisesti ilmoittaa havainnoista ja epäilystä laittomasta, epäeettisestä tai vastuuttomasta toiminnasta tai muusta toimintaamme liittyvästä epäkohdasta. Ilmoittajalla ei tarvitse olla todisteita epäilystesi tueksi, mutta ilmoitukset tulee tehdä vilpittömässä mielessä. Ilmoittajansuojan yleisenä edellytyksenä kuitenkin on, että ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa rikkomista koskevan tiedon paikkansapitävyyteen ilmoittaumishetkellä, ja että tällainen tieto kuuluu lain soveltamisalaan.

Huomaathan, että tämä ilmoituskanava ei ole yleinen palautekanava. Muunlaista palautetta palveluistamme ja toiminnastamme voi antaa palautelomakkeen kautta sivuiltamme www.eira.fi tai ottamalla suoraan yhteyttä koulun toimistoon [email protected] / 09 4542 270 tai asianomaiseen henkilöön/toiminnan vastuuhenkilöön. Yhteystiedot löytyvät koulun www-sivuilta. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected]. Opiskelijat voivat ilmoittaa kokemastaan häirinnästä opiskeluhuollolle häirintäilmoituslomakkeella.

Ilmoituksesi käsittely on suojattua

Ilmoitus on lähtökohtaisesti anonyymi, mutta halutessaan ilmoittaja voi jättää omat yhteystietonsa asian selvittämiseksi. Henkilötietojen käsittelystä on tarkempaa tietoa tietosuojaselosteessa. Ilmoituksiin liittyviä tietoja säilytetään niin kauan kuin asian selvittämisenksi tai lakisääteisten velvoitteiden vuoksi on tarpeellista. Tiedot poistetaan pääsääntöisesti kahden vuoden kuluttua ilmoituksen tekemisestä. 

Ilmoitusmenettely on salattu ja suojattu salasanalla. Kaikki ilmoitukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Luottamuksellisuuden takaamiseksi kanava on ulkopuolisen palveluntuottajan (Trusty AG:n) tarjoama. Jos ilmoitus kuuluu ilmoittajansuojelulain piiriin, sovelletaan käsittelyssä ilmoittajansuojelulakia

Aiheet, joihin liittyvissä Eiran aikuislukiota koskevissa väärinkäyttöepäilyissä voit tehdä ilmoituksen tämän kanavan kautta ovat:

 • julkiset hankinnat (lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja);  
 • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat;  
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen;  
 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus; 
 • liikenneturvallisuus;  
 • ympäristönsuojelu; 
 • säteily- ja ydinturvallisuus; 
 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi; 
 • Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 168 artiklan tarkoittama kansanterveys;  
 • kuluttajansuoja;  
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja; sekä verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.  

Miten teen nimettömän ilmoituksen? 

Ilmoituksen lähettäminen tapahtuu helposti ja turvallisesti seuraamalla lomakkeessa olevia ohjeita. Kun lähetät ilmoituksesi, saat ruudullesi tunnuksen ja salasanan. Tallenna ne johonkin turvalliseen paikkaan. Pysyt nimettömänä koko keskustelun ajan ja pystyt seuraamaan ilmoituksesi tilannetta tarvittaessa tunnuksen ja salasanan avulla.

Kiitos kun autat meitä vastuullisen toimintamme edistämisessä.